Trycksår efter kejsarsnitt

K 2795-2016
2017-03-16

En kvinna remitterades till sjukhuset för specialistvård med kejsarsnitt p.g.a. misstanke om att moderkakan växt in i livmoderväggen, ett tillstånd med stor risk för blödning. Ingreppet genomfördes på hybridsal i samarbete med kärlkirurger, röntgenläkare, gyntumörkirurg och obstetriker. Kvinnan behöll sin epiduralpump i smärtlindrande syfte. Försiktig mobilisering redan dagen efter kejsarsnittet, men kvinnan var svårmobiliserad och mest sängliggande. Tredje dagen efter ingreppet upptäcktes några mindre blåsor på klinkorna och läkare ordinerade provtagning för uteslutande av Herpes simplex-infektion (svar negativt). Madrassen byttes ut mot en tryckavlastande sådan. Dagen därefter kopplades epiduralpumpen ut och då upptäcktes ytterligare ett rodnat område med blåsor på ryggen, vilket bedömdes vara trycksår efter slangen. Båda såren var då i läkningsfas och utan infektionstecken. På femte dagen efter kejsarsnittet kunde kvinnan skrivas ut till hemmet. Vid återbesök ca sex veckor senare mådde hon bra och trycksåren var väl läkta.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.