Suicid under permission från vårdavdelning

K2017-0800
2017-03-14

Patient som lades in på vårdavdelning på grund av infektion. Efter den första antibiotikadosen önskade patienten gå hem för att ordna en viktig angelägenhet. Därefter återvände patienten inte till vårdavdelningen. Personalen gjorde upprepade försök att nå patienten per telefon under 2 dagar. Inte heller närmaste anhörig gick att nå per telefon. Slutligen kontaktades polisen. Det framkom därefter att patienten begått självmord .
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.