Komplikationer efter operation

K 2016-4438
2017-03-13

Patient med hjärtkärlsjukdom, förstorad mjälte samt dåligt allmäntillstånd. Patienten utreddes på Hematologen för misstänkt blodsjukdom och lades in på vårdavdelning för att operera bort den förstorade mjälten. Under operationen fick patienten kraftiga blödningar och trots att det gjordes maximala medicinska insatser med intensivvård samt senare ytterligare en operation för att försöka stoppa blödningen, avled patienten.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.