Kvarglömd tork efter operation

2017-02-28 K1193-2016 Patienten opererades med titthålskirurgi på grund av hjärtsjukdom. Efter operationen återhämtade sig patienten väldigt långsamt och hade svårt med andningen. En skiktröntgen visade att det fanns en kvarglömd operationstork i lungsäcken. Torken opererades bort och patienten återhämtade sig väl. Huvudskälen till att händelsen kunde inträffa anses enligt interutredning bero på att sjuksköterskan ej beretts tillräcklig tid att ostört genomföra kontrollräkning. Händelsen som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Webbredaktör: Jessica Abreu Munoz

Granskare: Nina Follin , Handläggare,verksamhetsplan

Uppdaterad: