Lång vistelse på akutmottagning i väntan på vårdplats, 2017.03.28

K 2017-1118

Äldre patient inkom med ambulans på grund av blodiga kräkningar, diarré, feber och blod i urin. Patienten diagnosticerades med smittsamma diarreer, sepsis (blodförgiftning), och övre magblödning och var i perioder cirkulatoriskt instabil samt i behov av syrgasbehandling. Efter att beslut om inläggning tagits vårdades patienten ca 24 timmar innan det gick att uppbringa vårdplats i enkelrum på Infektionsklinik. Patienten låg på akutmottagningen i 27 timmar.
Den långa vistelsetiden på akutmottagningen utsatte patienten för hög risk att drabbas av flera olika typer av vårdskador och händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.