Fördröjd behandling av blödning i underben, 2017.03.28

K 2017-0886

Patient inkom med en skada på underben. Ett stort hematom kunde noteras men ingen fraktur. Hematomet tilltog i storlek under natten men det bedömdes inte föreligga risk för kompartmentsyndrom. Tecken på hudnekros syntes ovanför hematomet. Patienten opererades under dagen och hematomet tömdes. Såret läkte utan några komplikationer.
Med tanke på att patienten stod under waranbehandling och benskadans karaktär, borde patienten ha erhållit behandling under natten för att motverka den blodförtunnande effekten av Waran. Patienten borde även tidigare än nu skedde genomgått operation för att tömma hematomet då det förelåg kliniska tecken på hudnekros.
Fördröjningen anses medfört som allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.