Felaktig cancerdiagnos 2017.05.16

K 2017-1657

Patient som under utredning för misstänkt cancer genomgick en gastroskopi där provbitar från matstrupen visade cancer. Efter ytterligare undersökningar och konferenser opererades patienten med borttagande av matstrupen. Efteråt kunde man inte hitta någon cancer i matstrupen, däremot andra tumörer som sannolikt inte hade behövts opereras. Således har operationen gjorts i onödan.
Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektion för vård och omsorg enligt lex Maria.