Fallskada, 2017.02.07

K 3994-2016

92-årig patient vårdades inneliggande på grund av virusinflammation i magen. I ett obevakat ögonblick ramlade patienten och ådrog sig en bäckenfraktur, vilken orsakat patienten smärtor och förlängt vårdförlopp.
Händelsen som medfört allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.