Vårt kvalitetsarbete

Hos oss pågår ett ständigt och fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete. På den här sidan samlar vi hur vi arbetar med kvalitet i vården på sjukhuset

Viårt fokus ligger bland annat på att:

  • minska väntetider
  • förbättra informationen till dig som är patient
  • öka din delaktighet i beslut som rör den egna vården och behandlingen
  • Sammanställning av vårt förbättringsarbete

Vill du läsa om våra resultat utifrån patientenkäter och i jämförelser med andra sjukhus, besök sidan Kvalitetsuppföljningar och resultat

Patientenkäter

Karolinskas patientenkät består av fem obligatoriska frågor som också ingår i den nationella patientenkäten. Klinikerna kan välja att lägga till ytterligare frågor av särskilt intresse för den egna verksamheten. Patientenkäterna skickas till dig via 1177, och kommer till din inkorg/meddelande. Alla svar behandlas anonymt.

Nationell patientenkät

Vi deltar även i Sveriges kommuners och regioners (SKR:s)  återkommande undersökningar med Nationell patientenkät, https://patientenkat.se/