Hur nöjd är du med vården hos oss?

Hos oss pågår ett ständigt och fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete. På den här sidan samlar vi hur vi arbetar med kvalitet i vården på sjukhuset

Vad gör vi för att bli bättre?

Fortsatt prioritering ligger bland annat på att:

  • minska väntetider
  • förbättra informationen till dig som är patient
  • öka din delaktighet i beslut som rör den egna vården och behandlingen
  • Sammanställning av vårt förbättringsarbete

Vill du läsa om våra resultat utifrån patientenkäter och i jämförelser med andra sjukhus, besök sidan Kvalitetsuppföljningar och resultat

Minienkäter

Minienkäten består av sex obligatoriska frågor som också ingår i den nationella patientenkäten. Klinikerna kan välja att lägga till ytterligare frågor av särskilt intresse för den egna verksamheten. Minienkäten önskar vi att du besvarar på sjukhuset före hemgång. Alla svar behandlas anonymt.

Nationell patientenkät

Vi deltar även i Sveriges kommuners och landstings (SKL:s)  återkommande undersökningar med Nationell patientenkät, npe.skl.se