Stöd för innovation på Karolinska

Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för morgondagens patienter. Strategiska samarbeten är nödvändiga för att kunna möta de utmaningar som vården står inför – och för att kunna dra mesta möjliga nytta av de möjligheter som bland annat ny teknik erbjuder.

Karolinska Universitetssjukhuset etablerar nationella och internationella innovationssamarbeten och driver utvecklingen genom att identifiera nya innovationsområden.

Innovationspartnerskap

Sjukvårdens egna medarbetare är en viktig resurs i förbättringsarbetet, men fler perspektiv ger mer innovativa lösningar på vårdens behov – och det är nödvändigt för att klara de stora utmaningar vården står inför. En viktig uppgift är därför att etablera nationella och internationella samarbeten mellan industrin, akademin och vården.

Morgondagens sjukvård utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och Karolinskas kliniker, forskare och patienter. Det ger innovationer som vården behöver – och efterfrågar.

Ett partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset ger samarbete med ett av Europas största universitetssjukhus med omrking 15 000 medarbetare och 1,5 miljoner patientbesök per år. I vår verksamhet ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige.

En dynamisk miljö för innovation

Karolinska har två sjukhus-sajter belägna i kraftigt växande life science-kluster: Hagastaden i Solna och Flemingsberg i Huddinge. Det ger en dynamisk miljö för innovation med närhet till den högspecialiserade vården och dess experter i form av kliniker – och patienter.

Vårdens behov – nu och i framtiden

Målet för samarbetet med strategiska partners inom industrin är att ta fram innovationer som vården behöver. Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Stöd för innovation på Karolinska

Sjukhuset har en särskild avdelning för innovationsstöd och näringslivssamarbeten. även kallad Innovationsplatsen, som

  • arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för morgondagens patienter i enlighet med sjukhusets strategi.
  • etablerar nationella och internationella samarbeten mellan industri, akademi och sjukvård.
  • driver utvecklingen genom att identifiera nya innovationsområden.

 

Innovationspartnerskap

Aktuellt från Innovationsplatsen