Patienter blir innovationsambassadörer

Nyhet

För första gången går nu patienter Karolinskas utbildning till innovationsambassadör. Tre unga vuxna med erfarenhet av att ha cancer har precis påbörjat höstens kurs, som ett komplement till sitt engagemang i ett av sjukhusets innovationsprojekt.

För mig känns det självklart att patienter ska vara delaktiga i förbättringsarbeten i vården

När utbildningen till innovationsambassadör hålls för fjärde gången på Karolinska, är det inte bara medarbetare som lär sig metoder för innovationsarbete. I klassen går också tre personer som främst har erfarenhet av att vara patienter på sjukhuset: Frida Caballero, Siri Kautsky och Madeleine Yström. De  är även anställda i ett av Karolinskas innovationsprojekt, minKod, där de bidrar med sin erfarenhet av att drabbas av cancer i unga år.

Verklig utmaning i fokus: "det svarta hålet vid diagnos"

Alla medarbetare som går utbildningen tar med sig en utmaning från sin egen verksamhet att arbeta med under kursen. Siri, Frida och Madeleiene har valt en utmaning kopplad till erfarenheten av att få en allvarlig sjukdom: Hur kan vi hjälpa personer att hantera det svarta hålet vid diagnos?

– Det "svarta hålet" står för känslan när man fått en livsomvälvande diagnos. Vi har valt att fundera på hur man kan hjälpa någon som går igenom den upplevelsen, förklarar Siri Kautsky och tillägger:

– Det är bra att ha en konkret utmaning som vi jobbar aktivt med – och att vi gör det tillsammans med personal på sjukhuset. Jag som patient kan se problem på ett annat sätt, och får genom kursen verktyg att uttrycka det.

Alla tre kursdeltagarna hoppas att deras närvaro ska vara till nytta för den personal som går utbildningen. Kanske kan de svara på frågor och se på problem med lite andra glasögon, eller bara påminna om patientperspektivet genom att vara där.

Som patient kan har jag lite annan syn än personalen, och genom kursen får jag verktyg att uttrycka det

Varför ska sjukhuset erbjuda innovationsutbildning till patienter?

– För mig känns det självklart att patienter ska vara delaktiga i förbättringsarbeten i vården. Det är egentligen anmärkningsvärt att det här är så nytt – men det känns som att vården är på väg i rätt riktning, säger Madeleine Yström.

Hon får medhåll av kursledaren Anna Thies, som är tjänstedesigner vid Innovationsplatsen på Karolinska. Hon menar att sjukhuset har mycket att vinna på att stärka patienters möjligheter att bidra i innovationsarbete.

– Om vi ska jobba tillsammans med er patienter, har vi ju också nytta av att ni lär er vissa begrepp och tankesätt – då kan ni bidra på ett helt annat sätt än att ni bara får tycka till om till exempel en app är bra eller dålig. Det är ju egentligen ett ganska marginellt bidrag. Genom att ge er mer kraft kan vi utveckla sjukvården på ett mycket bättre sätt.

– Jag tycker att det är bra att Region Stockholm har krav på innovationsarbete i vården – och det var något jag lärde mig idag på kursen, tillägger Madeleine Yström som till vardags arbetar som ambulanssjuksköterska.

Metoder hämtade från tjänstedesign

Kursen bygger bland annat på det som brukar kallas "design thinking", och Anna Thies poängterar hur viktigt det är att inte för snabbt välja lösning. Då kan man lätt måla in sig i ett hörn, och i värsta fall skapa nya problem. Hon kallar sig själv lite skämtsamt för bromskloss.

– Det kommer att vara en utmaning att ta det lugnt och inte börja skapa direkt – det är det alltid, tillägger Frida Caballero som har viss vana av arbetssättet genom sitt arbete i innovationsprojektet minKod.

Innovationsambassadörer – en kurs för Karolinskas medarbetare

Kursen Innovationsambassadör vänder sig främst till medarbetare som vill lära sig metoder för att arbeta praktiskt – och systematiskt – med innovation. Kursen hålls varje termin och hittills har ett 50-tal medarbetare från olika delar av sjukhuset deltagit, både från kliniska verksamheter och staber. Några verksamheter har också valt att få en egen kursomgång.
Karolinska erbjuder också kursen Innovation för ledare.

Möt oss på Karolinskas innovationsmingel 29 november 2019

Vill du veta mer, så är du välkommen till Karolinskas innovationsmingel. På plats för att svara på dina frågor finns Frida Caballero, en av patienterna som går kursen, och Anna Thies, kursledare. Program och anmälan via denna länk

 

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium