Innovation från Karolinska på Vitalis 2019

Nyhet

På väg till eHälsomötet Vitalis? Kom då gärna till våra föreläsningar om innovation som på olika sätt förbättrar vården. Vi presenterar en bredd av ämnen – snabbare behandling med stroke-app, AI-diagnostik i labbet, robotkompis för barn, patienter som är med och utvecklar cancervården för unga vuxna och EU-samarbeten för upphandlingsstöd till vårdgivare.

 • 21 maj, Vitalis: Stroke-app – när varje sekund räknas

  Snabb behandling i det akuta skedet är avgörande för att överleva! Samtidigt är det en komplex process, där flera olika specialister måste lyckas samverka under extrem tidspress. Därför utvecklas nu ett digitalt kommunikationsstöd i form av en app på sjukhuset. Sjuksköterskan Johan Dahlström berättar hur han är med och utvecklar verktyget han själv behöver – och vad som blir nästa steg. Läs mer i Vitalis program eller om innovationssamarbetet här

 •  

  21 maj: Unfolding the promise of digital pathology – Mixed reality and AI PoC applications in cancer diagnosis

  Patologen Carlos Fernandez Moro från Karolinska Unviersitetslaboratoriet berättar hur AI och "mixed reality" kan bidra till snabbare och säkrare diagnostik för bland annat cancer. (Föreläsningen hålls på engelska). Läs mer i programmet

 • 21 maj, Vitalis: Roboten Pepper hjälper barn med cancer

  Kan en robot ersätta en sjuksköterska? Självklart nej, men det finns områden där robotik kan komplettera vårdpersonal. Omvårdnadschefen Lisa Karin Bergström på Barnonkologen berättar om ett innovationsprojekt för att minska medicinsk stress hos barn och oro hos föräldrar och anhöriga – bland annat med stöd av kompisen "Pepper", vår robot. Nya arbetssätt kan införas med hjälp av senaste tekniken. Vi visar praktiskt  hur. Läs mer i Vitalis program eller på projektets webbsida

 •  

 • 21 maj, Vitalis: Sjukhusvårdens reflektioner kring hemsjukhusvård och monitorering på distans

  Region Stockholm har börjat utveckla sjukhusvård i hemmet för akut och kroniskt sjuka patienter som så önskar, med skräddarsydd monitorering utifrån individens unika behov. Målet är att göra vården mer jämlik genom ökad tillgänglighet av expertkunskap – vid behov, oberoende av plats. Innovationsprojektet, som leds av Karolinska, tar ett helhetsgrepp för att stärka nätverksvården genom nära samarbete mellan flera sjukhus och hemsjukvården (ASIH). Presenteras av innovationsledarna Kristina Groth, Kajsa Müllersdorf och Susanna Stål Karlström. Läs mer i Vitails program

   

 • 21 maj, Vitalis: Info-appar till patienter, anhöriga och medarbetare

  Efter succén med Barncancerappen efterfrågas liknande appar från flera vårdverksamheter, för att lättare ge uppdaterad och korrekt information till patienter och anhöriga. Med central förvaltning av apparna kan vi enklare identifiera behov i verksamheten, säkerställa god lokal förvaltning samt bra kostnad genom avtal med flera myndigheter. Presenteras av Gunnar Cleve från Barncanceravdelningen och Marie Carlson från Karolinska IT. Läs mer i Vitalis program

 • 21 maj: SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin – Status och slutsatser

  Varför lösa systemiska problem på egen hand när man kan göra det tillsammans? I nationella initiativet SWEPER har innovationsverksamheter i vården tillsammans tagit fram en spelplan för mer effektiv innovation till nytta i vårdens vardag. Talare: Tomas Borgegård, Innovationsplatsen Karolinska, Fred Kjellsson, Innovation Skåne, och Ulf Lönqvist, Regionalt Cancercentrum Väst. Läs mer i Vitalis program

 •  

  22 maj: VRI Proaktiv

  Infektionsläkaren John Valik presentar nationell satsning för innovation som minskar vårdrelaterade infektioner (VRI) – nya verktyg, metoder och arbetssätt genom monitorering och riskprediktion på individnivå, vilket också påverkar antibiotikaanvändning och resistensutveckling. Till programmet

 • 22 maj, Vitalis: Vägen in i vården – innovation i tre storstadsregioner

  Innovationsverksamheterna i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om arbetet med att stödja innovation och samarbeten för att accelerera utvecklingen inom vården. Talare: Stefan Vlachos, chef Innovationsplatse Karolinsk, tillsammans med kollegorna Lina Strand, Innovation Västra Götalandsregionen VGR, och Bengt Stavenow, Innovation Skåne. Konkreta exempel på erfarenheter och resultat. Läs mer i Vitalis program

 • 22 maj: PEP (Prevention Emergency Project) – förebyggande insatser mot tryckssår redan på akuten

  Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför försöker akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge identifiera dessa personer redan när de kommer till akuten. Förebyggande insatser sätts in direkt – och följer sedan patienten under hela sjukhusvistelsen. Talare: Caroline Kevin, tf Funktionchef Akut och innovationsledare Nina Lahti. Läs mer i Vitalis program

 • 22 maj: EU-samarbeten som banar väg för innovation

  Nyfiken på hur vårdgivare kan bli bättre på att upphandla innovation? Incite, Nightingale och PIPPI är EU-samarbeten som utforskar upphandling som verktyg för att beställa lösningar som behövs, men som ännu inte finns på marknaden. Satsningarna stöds av EU-kommissonen via Horizon 2020 och involverar upp till 15 europeiska universitetssjukhus och ett flertal företag. Ett av målen är att etablera en plattform som ger vårdorganisationer stöd både i att upphandla innovation – och för innovation inom upphandlingsområdet. Upphandlingsexperten Martina Ahlberg presenterar. Läs mer i Vitalis program

 • 23 maj: minKod – Cancervård på ungas villkor

  MinKod är ett innovationsprojekt där Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Ung Cancer undersöker vilka nya innovativa vårdformer som krävs för att möta unga vuxna (15-29 år) – som kan sämre överlevnad än barn och äldre vuxna. Dessutom rapporterar 50% psykisk ohälsa och psykosociala problem som utöver dessa påverkar förutsättningarna för utbildning, sysselsättning och försörjning. Därför bidrar många andra samhällsaktörer Talare: Frida Caballero och Erik Fransson från Ung Cancer och Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska. Läs mer i Vitalis program

 • 23 maj, Vitalis: Effekter av digitaliseringen: Störningar och begränsningar vid videobesök

  En publicerad studie om effekterna av videobesök i öppenvården, presenteras av innovationsledare Kristina Groth. Läs mer i Vitalis program

 • 23 maj: Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården

  Allt fler vårdgivare erbjuder digitala vårdmöten, främst i form av enskilda besök vid tillfällig sjukdom. Det påverkar starkt hur debatten förs – men är det verkligen inom primärvården som vi bör leta efter de stora vinsterna? Är det inte dags att flytta fokus till specialistsjukvården där de stora kostnaderna och behoven finns? Läs mer i Vitalis program

 •  

  Stöd för innovation i vården

  Aktuellt från Innovationsplatsen

  Innovationspartnerskap