Stort intresse när möjligheterna till AI-samarbete presenterades

Nyhet

Den 7 november presenterades projektet I-AID och möjligheterna till samarbete för företag och andra organisationer som är intresserade av att utveckla nya AI-lösningar utifrån vårdens behov. Ett antal kliniska behov har identifierats och de ska utgöra de första konkreta utmaningarna i kommande innovationssamarbeten.

Presentationer från informationsmötet 7 november 2017

I-AID är en regional satsning, där Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting gått samman för att främja utvecklingen och införandet av AI i vården, på ett säkert sätt, så att patienter och personal verkligen kan dra nytta av möjligheterna med den nya tekniken. Projektet söker nu partners i utvecklingen av AI-lösningar utifrån kliniska behov inom bilddiagnostik.

Projektet kommer att generera faktiska AI-lösningar tillsammans med vårdverksamheter och samarbetspartners, för klinisk validering och implementering i hälso- och sjukvården.

I-AID har målsättningen att underlätta för framtida implementering av AI genom att etablera tydliga riktlinjer, policies och processer inom bland annat juridik, regulation, IT och upphandling.

Presentatörer från Karolinska Universitetssjukhuset var Nicke Svanvik (direktör Innovation och Utveckling), Anders Jönebratt (direktör Karolinska IT), Juhana Hakumäki (funktionschef Bild och Funktion), Birgitta Janerot Sjöberg (projektledare I-AID och överläkare) samt Tomas Borgegård (koordinator Innovationsplatsen).

I-AID – Integrated AI Diagnostics

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium