Labautomation

Labautomation arbetar med drift av medicintekniska system, datorer och utrustning där ett inbygd operativsystemen och program finns som styr utrustningen. Vi är med i flera förvaltningar inom Karolinska och SLL. Vi arbetar processorienterat med framförallt ITIL processerna incident, problem, förändring och händelse. ITIL är ett ramverk med praxis, råd och riktlinjer för hur man bedriver en effektiv IT-verksamhet. Vi arbetar även med verksamhetsutveckling inom vården,  Tillämpad Verksamhets Utveckling (TVU) där vi är ett resursteam för sjukhusets kliniker, enheter och centrala staber, samt även med externa aktörer inom området medicinskteknik och informatik. Fokusområdena är hemsjukvård, primärvård, laboratoriemedicin.

Kontaktuppgifter

Tf. Enhetschef
Andreas Fagerberg
E-post: andreas.fagerberg@sll.se