Hemsjukvård

Hemsjukvårdsenheten inom Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetsjukhuset har upphört den 1 september 2016

Efter 25 år har den Medicinsk teknisk enheten för Hemsjukvård upphört då andra rutiner införs för medicinsk apparatur i hemmet.

Den 1 september 2016 har Hjälpmedels Stockholm tagit över det arbetet med medicinsk apparatur i hemmet (så kallad MAH) som hemsjukvårdenheten utfört i egen regi. De har uppdraget från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ansvara för denna utrustning i hela länet och inte bara för södra länet.

Vi tackar för gott och givande samarbete med Hjälpmedel Stockholm och klinikerna på Karolinska, Södersjukhuset, Danderyd, sjukhem mfl under de gångna åren. Vi vill även rikta ett stort tacka till "våra" brukare för den givande erfarenhet ni har gett oss genom åren.

Vi önskar lycka till i framtiden för den nya och utökade verksamheten hos Hjälpmedel Stockholm

Tack alla för dessa år.
Personalen på Hemsjukvårdsenheten Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetsjukhuset

Nya kontaktvägar och telefonnummer från 1 september 2016

För Brukare:
Telefonnummer: 08-123 675 00
Adress: Sundbybergsvägen 1 i Solna
För mer information se Hjälpmedel Stockholms hemsida http://hjalpmedelstockholm.se

För Kliniker på sjukhuset
MT Elektroteknik, telefonnummer Huddinge och Solna 08-585 88 000

 

Hemsjukvården arbetade med installation, underhållning och reparation av andningsutrustning som används i hemmet samt utbildar kliniker, patienter och anhöriga.  Exempel på utrustningar är ventilatorer, ultranebulisatorer, syrgaskoncentratorer och övervakningsutrustning.
Vi har även avtal med ett antal sjukhem i södra Stor-Stockholm, från Gamla Stan och söderut mot Nynäshamn och Södertälje.