FoUU

Forskning leder till nya kunskaper och utveckling till nya produkter och tjänster. Medicinteknisk forskning och utveckling sker med en bred kunskapsbas. Vårt arbete sker i samråd med klinisk personal och forskare i projekt. Vi har även ett tätt samarbete med flera universitet och företag både inom och utanför Sverige.

Vi erbjuder

  • utveckling och tillverkning av nya medicintekniska produkter
  • kliniska utvärderingar av produkter och metoder för att visa produkternas säkerhet och effektivitet
  • innovationsrådgivning

Kontaktuppgifter

FoUU chef
Heikki Teriö
Epost: heikki.terio@sll.se