Dialys

Inom enheten arbetar vi med att ge tekniskt stöd till vår största kund Njurkliniken, men i mindre omfattning har vi åtaganden gentemot andra kunder. Service och underhåll på dialysutrustning och vattenreningsutrustning är det som utgör den största delen av vår verksamhet.
En annan typ av tekniskt stöd är utbildningar till de olika personalgrupper som bemannar Karolinskas dialysmottagningar.

För patienter som själva genomför dialysbehandlingar i hemmet är tekniskt stöd en avgörande kvalitetsfaktor, vår verksamhet för att stödja hemdialys är omfattande. Vi har goda möjligheter att med kort varsel finnas på plats tack vare våra servicebilar.
Vår ambition är att ständigt förbättra kontrollmetoder och teknik för hög patientsäkerhet.

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Magnus Andersson
Epost: magnus.lar.andersson@sll.se