Medicinsk Vårdteknologi

Vi ser till att det finns rätt medicintekniska förutsättningar för den specialiserade och högspecialiserade sjukvården. Vi erbjuder teknisk konsultation, service och undervisning för att öka säkerheten för patienter och användare.

Från och med 11 mars 2019 började den nya organisation gälla och ersätter därmed den gamla MT organisationen. Namnet på vår verksamhet är Medicinsk Vårdteknologi (MVT).  

 

Medicinsk Vårdteknologi har i uppdrag att:

  • Ansvara för drift och underhåll av medicinteknisk utrustning
  • Ansvara för sterilisering och materialförsörjning
  • Ansvara för medicinsk bild och vetenskaplig presentation
  • Delta akivt i partnerskap och utbildning för att öka användar- och patientsäkerheten
  • Leda den medicintekniska försörjningen av nya Karolinska
  • Möjliggöra forskning inom medicinsk teknik

Våra områden

Kontakt

Tf. Verksamhetschef
Henrik Mansfeld
E-post: Henrik Mansfeld