Medicinsk Vårdteknologi

Vi ser till att det finns rätt medicintekniska förutsättningar för den specialiserade och högspecialiserade sjukvården. Vi erbjuder teknisk konsultation, service och undervisning för att öka säkerheten för patienter och användare.

 Medicinsk Vårdteknologi har i uppdrag att:

  • Ansvara för drift och underhåll av medicinteknisk utrustning
  • Ansvara för medicinsk bild och vetenskaplig presentation
  • Delta aktivt i partnerskap och utbildning för att öka användar- och patientsäkerheten
  • Leda den medicintekniska försörjningen av Karolinska Universitetssjukhuset
  • Möjliggöra forskning inom medicinsk teknik

Våra områden

Kontakt

Tf. Verksamhetschef
Henrik Mansfeld
E-post: Henrik Mansfeld