Vårdflöde för patienter med stroke

Partnerskapet med Philips kring vårdflödet för patienter med stroke ger ökad patientnytta – både idag och i framtiden. Samarbetet innebär utveckling, innovation och ny utrustning till Nya Karolinska Solna.

Philips ska leverera tre angiografiutrustningar som ska användas inom vårdflödet stroke inklusive interventionsbehandling. Företaget ska dessutom fungera som en samarbetspartner inom vårdflödet och arbeta för ökad patientnytta och kostnadseffektivitet.

Genom att samarbeta kan vi öka innovationstakten och skapa nya lösningar som ger bättre vård för patienten.

Det säger Karen Sörensen, vd Philips Healthcare Norden, och tillägger:

– Samarbetet avseende optimering av vårdflödet stroke är ett innovativt sätt att arbeta tillsammans på. Det går väl i linje med Philips vision och strategi. Vi ser fram emot att utveckla ett långt och framgångsrikt partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset.

Värdebaserad vård

Avtalet undertecknades den 10 september 2014 och sträcker sig över 14 år. Det är formulerat på ett sätt som gör att Philips och Karolinska Universitetssjukhusets incitament kan likriktas genom en innovativ betalningsmodell som går i linje med värdebaserad vård.

Genom att skapa rätt förutsättningar väntas samarbetet leda till nydanande forskning, utveckling och innovation för att öka patientnyttan. Andra tänkbara effekter är ny kunskap, gemensamma forskningsartiklar, symposier, utbildningar, innovationer och produkter som kan användas även inom andra sjukhus – i Sverige och i världen.

Om Philips AB

Royal Philips, Holland, är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 105 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 21,4 miljarder euro 2014, är företaget marknadsledande inom bland annat hjärt- och akutvård samt vård i hemmet och energieffektiva belysningslösningar.