Vårdflöde för avancerad cancer i bäckenet

Partnerskapet med GE Healthcare ger innovationer och ökad patientnytta för patienter med avancerad cancer i bäckenet. Det ger också en PET-CT-kamera till Nya Karolinska Solna.

GE Healthcare levererar en PET-CT till Nya Karolinska Solna som ska användas inom vårdflödet avancerad cancer i bäckenet. Företaget kommer dessutom att vara en långsiktig partner som arbetar för ökad patientnytta och kostnadseffektivitet i vårdflödet avancerad cancer i bäckenet. Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en kraftfull metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd.

Det en spännande möjlighet för oss eftersom vi kan fokusera på patienternas hela vårdflöde och erbjuda tjänster och teknologier som förbättrar både klinisk kvalitet och kostnadseffektivitet.

Det säger Karl Blight, General Manager, GE Healthcare, Norra Europa, och tillägger:

– Partnerskapet innebär värdefull kunskapsöverföring mellan specialiteter och förbättringar av värdebaserad sjukvård mellan olika vårdflöden.

Bättre vårdflöde och nya tjänster

Stockholms läns landsting och Ge Healthcare AB tecknade avtalet den 10 september 2014. Det sträcker sig över 14 år och är formulerat på ett sätt som gör att GE och Karolinska Universitetssjukhusets incitament kan likriktas i en sann partnerskapsanda genom en innovativ betalningsmodell som går i linje med värdebaserad vård.

Genom att skapa rätt förutsättningar för samverkan väntas vi kunna genomföra nydanande forskning, utveckling, och innovation. Syftet är att öka patientnyttan. Andra tänkbara effekter är ny kunskap, gemensamma forskningsartiklar, symposier, utbildningar, innovationer och produkter som kan användas även inom andra sjukhus – i Sverige och i världen.

Om GE Healthcare AB

GE Healthcare hjälper vårdpersonal runtom i världen att tänka ut nya sätt att diagnostisera, informera, behandla och övervaka sjukdomar. GE Healthcare AB tillhandahåller medicinska teknologier och tjänster inom patientvård – från medicinsk bildbehandling, informationsteknik, medicinsk diagnostik, patientövervakning, diagnostik till läkemedelsutveckling och biofarmaceutiska tillverkningstekniker.