Vårdflöde för akut hjärtsjukdom

Partnerskapet med Siemens ger ett samarbete för att utveckla vården av akut hjärtsjuka patienter – och en MR-kamera till Nya Karolinska Solna.

Siemens kommer både att vara en leverantör av medicinteknisk utrustning och en långsiktig partner arbetar för ökad patientnytta och kostnadseffektivitet i vårdflödet akut hjärtsjukdom.

Nu kan vi tillsammans långsiktigt arbeta för ökad patientnytta och kostnadseffektiv vård av akut hjärtsjuka patienter.

Det säger Lars Karlsson som ansvarar för partnerskapet på Siemens.

– Siemens har lång erfarenhet som leverantör av medicinteknisk utrustning och av konsulttjänster för att effektivisera kliniska vårdflöden. Det är världsunikt att vi nu kombinerar dessa tjänster i ett partnerskap.

Till nytta för patienter i hela världen

Stockholms läns landsting och Siemens undertecknade avtalet 10 september 2014. Det sträcker sig över 14 år och är ett av de första i sitt slag i världen. Siemens och Karolinska Universitetssjukhusets incitament kan nu likriktas i en sann partnerskapsanda genom en innovativ betalningsmodell som går i linje med värdebaserad vård.

Det ger helt nya förutsättningar för samverkan som väntas leda till nydanande forskning, utveckling och innovation med målet att öka patientnyttan. Ny kunskap, gemensamma forskningsartiklar, symposier, utbildningar, innovationer och produkter kommer att vara till glädje för många – de kan användas inom andra sjukhus i Sverige och i världen.

Om Siemens AB

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2014 omsatte bolaget 71,9 miljarder euro och hade 357 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 500 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Affärsåret 2013 var omsättningen för Siemens i Sverige ca 18 miljarder kronor.