Helhetslösning för sterilteknik

Getinge Sverige levererar en helhetslösning för den steriltekniska avdelningen vid Nya Karolinska Solna. Avdelningen ska försörja hela sjukhuset med sterila produkter – från kirurgiska instrument till medicinteknisk utrustning.

Det ställs höga krav på funktionella, väl utformade lokaler när det byggs ett nytt sjukhus. För en sterilteknisk avdelning tillkommer ytterligare dimensioner. Flödet av produkter genom avdelningen ska ske utan att kapaciteten begränsas samtidigt som högsta säkerhet och kvalitet säkerställs – allt för att kunna garantera patientsäkerheten och, i förlängningen, verksamheten på övriga sjukhuset.

Långsiktighet nyckel för att lyckas

Getinge Sverige AB blev hösten 2014 leverantör för den steriltekniska enheten och företagets avdelningar för design och arkitektur arbetade under upphandlingen för att optimera flödet.

Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre blir det. Vi får tid att utveckla lösningar som ger bästa möjliga resultat för slutanvändarna. Det är långsiktigheten i vårt åtagande som är nyckeln till en framgångsrik relation.

Det säger Axel Sjöblad, vd Getinge Sverige AB.

Om Getinge Sverige AB

Getinge Sverige AB är en global leverantör av produkter och tjänster för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, sterilcentraler, äldrevård samt företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getingekoncernen är indelad i tre affärsområden, Extended Care, Infection Control och Medical Systems. Koncernens huvudkontor finns i Göteborg. Den sammanlagda försäljningen uppgick till 25,3 miljarder kronor under 2013.