Innovationsupphandling – mer vård för pengarna i framtidens sjukvård

Innovationsupphandling kan ge bättre vård till lägre kostnad. Vi arbetar därför strategiskt för att utveckla väl fungerande metoder. De projekt som hittills genomförts har resulterat i både direkta besparingar och avsevärt högre kvalitet jämfört med traditionell upphandling.

En av sjukvården största utmaningar är ett ständigt ökande gap mellan vårdens behov och vårdens resurser. Verksamheten ansträngs till bristningsgränsen och det krävs mer innovativa lösningar för att klara morgondagens sjukvård, bland annat ny teknik och nya arbetssätt.

I samband med att Nya Karolinska Solna (NKS) byggs arbetar Karolinska Universitetssjukhuset i strategisk samverkan med EY för att möta dessa utmaningar. Innovationsupphandling används som ett verktyg för att kunna erbjuda bättre vård och ökad patientnytta till en lägre kostnad.

Avtal som gynnar utveckling och innovation

I programmet för försörjning av medicinteknisk och informations- och kommunikationsteknisk utrustning till NKS fokuseras arbetet på att identifiera möjliga förbättringsområden. Utgångspunkten är vårdens behov och syftet är att utveckla skräddarsydda upphandlingsstrategier för varje vårdutrustningspaket.
Programmet etablerar också långsiktiga innovationspartnerskap mellan upphandlade leverantörer och Karolinska Universitetssjukhuset för att säkerställa kontinuerlig förbättring under hela kontraktsperioden.

Tar fram metodik och verktyg

Karolinska Universitetssjukhuset och EY dokumenterar gemensamt erfarenheterna och kommer under 2014-2016 att publicera metodik och verktyg i olika format, tillsammans med VINNOVA. Med dokumentationen som utgångspunkt fortsätter vi att använda – och utveckla – innovationsupphandling som verktyg för ökad patientnytta och lägre kostnader inom vården.

Innovationspartner: EY, ett företag inom revision, redovisning, skattetransaktioner och affärsrådgivning.

Rapport visar användbara strategier

Innovationsupphandling – bilaga i Dagens Medicin