Innovationspartners inom MT/IKT för NKS (översikt)

Programmet för försörjning av medicinteknik och informations- och kommunikationsteknik upphandlar leverantörer, där ett innovationspartnerskap ingår som del i avtalet.

Innovationspartners

Karolinska Universitetssjukhuset ingår även partnerskap utan upphandling. Samarbetet kan ske inom projekt som drivs gemensamt av vård, akademi och industri med stöd av Innovationsplatsen. Läs mer om partnerskap för innovation.

Bild- och funktionsutrustning (innovationspartner)

Cyklotron och radiokemi (innovationspartner)

Sterilteknik (innovationspartner)

Vårdflöde för akut hjärtsjukdom – bild och funktion (innovationspartner)

Vårdflöde för avancerad cancer i bäckenet – bild och funktion (innovationspartner)

Vårdflöde för patienter med stroke – bild och funktion (innovationspartner)