Spårämnen för diagnos och behandling av cancer

Partnerskapet med GE ger ett anläggningscenter för att producera spårämnen, som används vid undersökning med PET-kamera för att kunna diagnosticera bland annat cancer. Det nya centret stödjer även utvecklingen av nya spårämnen.

GE Healthcare, Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har tecknat ett av de största och mest kompletta avtalet för cyklotron- och radiokemisystem i världen. Det handlar om att ta fram radioaktiva markörer, spårämnen, som behövs när patienter undersöks med den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi, PET. PET-kameran används oftast för diagnos och bedömning av cancer.

Ökar kapaciteten 3-4 gånger

GE Healthcare bygger ett komplett anläggningscenter för produktion av PET-spårämnen åt Nya Karolinska Solna, NKS. Produktionskapaciteten ska bli tre till fyra gånger högre än idag. Det nya centret kommer även att stödja utvecklingen av nya spårämnen.

Vi är på väg in i en ny era av molekylärmedicin med inriktade spårämnen för specifika sjukdomar och individanpassade behandlingsmetoder.

Det säger Karl Blight, General Manager, GE Healthcare, Norra Europa, och tillägger:

– Den större tillgängligheten av PET-teknologi och dess fördelar för tidig diagnos och stadieindelning av sjukdomar har ökat intresset och efterfrågan på nya PET-spårämnen.

Visar var i kroppen cancern sitter

Produktionsanläggningen ska ge läkare och patienter en enkel och snabb tillgång till alla vanliga PET-spårämnen som används i klinisk praxis. Det huvudsakliga användningsområdet är cancerbehandling.

Genom att injicera en liten mängd av PET-spårämnet i patienten och sedan undersöka patienten med PET-kamera kan potentiella "hot spots" avslöjas. Det betyder att kliniker kan få information om var i patientens kropp den metaboliska aktiviteten sker som är cancerassocierad.

Stöder även forskning om Alzheimer och demens

Spårämnen används inte bara vid kartläggning och behandling av cancer utan även vid kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, som har en allt viktigare roll i forskning om Alzheimers, demens och hjärnan.

NKS kommer att få tekniska utbildningar och resurser för gemensamma innovationsprojekt. Kontraktet täcker leverans, installation och kvalitetssäkring av utrustningen, garanti och servicekontrakt på tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare två tvåårsperioder.

Om GE Healthcare AB

GE Healthcare hjälper vårdpersonal runtom i världen att tänka ut nya sätt att diagnostisera, informera, behandla och övervaka sjukdomar. GE Healthcare AB tillhandahåller medicinska teknologier och tjänster inom patientvård – från medicinsk bildbehandling, informationsteknik, medicinsk diagnostik, patientövervakning, diagnostik till läkemedelsutveckling och biofarmaceutiska tillverkningstekniker.