Radiologi allt viktigare i vården

Partnerskapet med Philips innebär ett innovationssamarbete inom bild och funktion – och säkerställer att Nya Karolinska Solna har bildgivande utrustning som behåller sin funktionella kapacitet över tid.

Radiologiska undersökningar får en allt viktigare roll inom vården och det funktionsavtal som slöts 6 maj 2014 mellan SLL, Karolinska Universitetssjukhuset och Philips är världsunikt i utformning och omfattning. Under 14 års tid – med en option om ytterligare 6 år – ska Philips säkerställa att Nya Karolinska Solna, NKS, har bildgivande diagnostikutrustning som behåller sin funktionella kapacitet över tid. Det ger personalen möjlighet att tillämpa och vidareutveckla sin kompetens. Samtidigt säkerställs patienternas tillgång till ledande behandlingsmetoder och klinisk expertis.

En nära samarbetspartner från näringslivet ger en rad mervärden – bland annat kostnadseffektiv försörjning av bildgivande utrustning.

Det säger Henry Lindholm, avtalets förvaltningsledare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Philips ska försörja NKS med egen och andra leverantörers utrustning som magnetkameror, datortomografer, genomlysningsutrustning angiografiutrustning, PET/CT, PET/MR, skelett- och lunglabb och ultraljud. Avtalet omfattar initialt ca 175 utrustningar och inkluderar uppdateringar, uppgraderingar, utbyten, utbildning och klinisk drift över tid.

Innovationer som löser vårdens utmaningar

Samarbetet omfattar också ett innovationspartnerskap som syftar till att utveckla nya och bättre lösningar för att möta de kliniska behoven och åstadkomma större patientnytta. Innovationspartnerskapet sammanför industri, vårdgivare och akademi för att säkerställa ett framgångsrikt resultat och att innovationstakten ökar.

Ett samarbete över en längre tid är mycket viktigt för oss. Vi är fast övertygade om att de utmaningar som sjukvården står inför kräver samverkan mellan flera aktörer för att snabbare ta fram innovationer – som bidrar till att hantera dessa utmaningar.

Det säger Johan Folkunger, ansvarig för partnerskapet på Philips.

Om Philips

Royal Philips är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 105 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 21,4 miljarder euro 2014, är företaget bland annat marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar och tandvård.