MT/IKT-försörjningen för Nya Karolinska Solna

Vi ser till att Nya Karolinska Solna får den medicinteknik och informations- och kommunikationsteknik som ger bäst förutsättningar att bedriva framtida vård enligt de nya arbetssätt som nu utvecklas.

Programkontoret för MT/IKT-försörjningen till NKS utvecklar även samarbetet med de företag som levererar utrustning till sjukhuset. Målet är avtal som främjar ständig utveckling och innovation, något som ger vården större möjligheter att påverka morgondagens vårdlösningar.

Partnerskap ger leverantören större ansvar

Partnerskap ingår i samtliga nya avtal och innebär bland annat att leverantören tar ett mer långtgående ansvar för sin utrustning än tidigare.

I vissa fall innebär partnerskapet att Karolinskas partner får betalt utefter hur väl vårdflödet fungerar i vårdens vardag. Det ger företagen incitament att kontinuerligt utveckla ännu bättre lösningar, till gagn för våra patienter. Leverantörens ansvar upphör alltså inte i och med att utrustningen installerats. Läs mer om våra innovationspartners.

Innovationsupphandling

Innovation är en viktig del av partnerskapen och innovationsupphandling kan ge bättre sjukvård till lägre kostnad. Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar därför användbara strategier och metoder. Läs mer om innovationsupphandling.

Innovationer som vården efterfrågar

Den nya samarbetsmodellen med partnerskap vid upphandlingar ger sjukvården möjlighet att vara med och driva utvecklingen. Framtidens teknik utvecklas i högre grad utifrån de behov som vårdverksamheterna identifierat och där det ännu inte finns en marknad. Det ger innovationer som vården vill ha – och efterfrågar.

 

Uppdraget delas med SLL

Karolinska ansvarar för att ställa rätt krav på ny medicinsk teknik (MT) och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Vi installerar och driftsätter också utrustningen, för att sedan lämna över till de vårdverksamheter som ska använda tekniken i sitt dagliga arbete.

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att upphandla tekniken.

 

Kontakt

Programledare, ansvarig för MT/IKT-försörjning NKS: Nicke Svartvik
E-post: nicke.svanvik@sll.se

 

 

 

Integrationslösning i operations- och hybridssalar (innovationspartner)

Bild- och funktionsutrustning (innovationspartner)

Vårdflöde för patienter med stroke – bild och funktion (innovationspartner)

Vårdflöde för avancerad cancer i bäckenet – bild och funktion (innovationspartner)

Vårdflöde för akut hjärtsjukdom – bild och funktion (innovationspartner)

Cyklotron och radiokemi (innovationspartner)

Sterilteknik (innovationspartner)