Nya sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande och stora kostnader varje år: 1500 personer dör, 750 000 extra sjukhusnätter och 6,5 miljarder kronor. Bara i Sverige. Därför görs nu en nationell statsning för mer innovativa sätt att förebygga och behandla.

VRI Proaktiv är ett nationellt innovations- och forskningsprojekt, där olika aktörer gått samman för att utveckla nya, mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). Ytterligare ett mål är att förbättra behandlingen för dem som ändå drabbas.

Vi vill identifiera patienter som riskerar att få vårdrelaterade infektioner, men också tidigt hitta de som har en infektion.

Det säger infektionsläkaren Pontus Nauclér, som är en av de drivande krafterna i projektet.

Nya IT-stöd vägleder personalen

Den ökande mängden information från olika källor ger större möjligheter till proaktiva beslut, men ökar också vårdpersonalens behov av stöd för att kunna sortera i datamängden och fatta rätt beslut. Därför utvecklar projektet ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder.

Effektivare rutiner

Men VRI Proaktiv ska inte bara ägna sig åt algoritmer och IT, utan också undersöka hur vården kan bli bättre på att följa de rutiner som redan finns.

30 procent av vårdrelaterade infektioner kan förebyggas genom att följa utprövade hygienrutiner.

Det säger Anna Frej, infektionssjuksköterska och drivande i VRI Proaktiv.

Prediktionsmodeller utvecklas

VRI Proaktiv har räknat ut att svensk sjukvård skulle kunna frigöra ett stort antal vårddygn och flera miljarder kronor årligen genom att utveckla och förbättra rätt områden. Idag fokuserar 75 procent av förbättringsprojekten på akutsjukvård, som bara står för 25 procent av den totala vårdmassan. Genom att utveckla prediktiva metoder och förebyggande åtgärder skulle man förhindra uppskattningsvis nästan en tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna.

Ett av de största hoten mot patientsäkerheten

Potentialen är mycket stor. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och kostar idag samhället 6,5 miljarder årligen – och 750 000 extra sjukhusnätter. Och varje år dör 1500 patienter i Sverige av vårdrelaterade infektioner.

 

VRI Proaktiv – nationell satsning mot vårdrelaterade infektioner

VRI Proaktiv är en nationell satsning som koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset och syftar till att utveckla nya, mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner samt förbättra behandlingen för VRI.

Projektet utvecklar bland annat ett IT-stöd som identifierar riskpatienter och förbättrar ­vården för drabbade.

Parter: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Karolinska Universitetssjukhuset, Region Östergötland, Västerbottens läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Tieto, SAS Institute, Treat Systems. Involverade verksamheter på sjukhuset: Tema Inflammation och Infektion.

Nyheter om VRI Proaktiv

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium

Innovationspartnerskap