eMedic

Det EU-finansierade projektet ska utveckla nya metoder för telekonsultation med fokus på diabetesvård och avancerad barnsjukvård i hemmet. Projektet startade i maj 2011 och pågick fram till april 2014.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att förbättra kommunikationen mellan patient och sjukvård, genom att utveckla nya metoder för virtuell konsultation inom det medicinska verksamhetsområdet med fokus på diabetesvård samt avancerad barnhemsjukvård.

Målen för eMedic-projektet är att skapa patientcentrerade vårdmodeller, utveckla nya eHälsolösningar genom videostödfunktioner, bidra med utbildning och stöd till sjukvårdspersonal gällande implementering av nya processer och teknologier, implementering av nya modeller för multidisciplinärt samarbete samt att utvärdera nyttan av projektet framtagna videokommunikationslösningar.

Aktörer från Karolinska

På Karolinska kommer videokommunikation användas inom diabetesvård och barnhemsjukvård. Endokrinologens DFCK team - Diabetes FotCentrum Karolinska - samt SABH -Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, kommer att delta i utvärderingen av videokommunikationssystemen.

Planerad utvärdering/resultat

Videokonsultation kommer att testas mellan specialistvård - DFCK - av diabetesfotsår och vårdcentraler i syfte att stödja kommunikationen mellan specialist och allmänläkare, gällande behandling av diabetesfotsår. En strävan är att uppnå ett ökat kunskapsutbyte där allmänläkare tillsammans med patient på vårdcentraler har möjlighet att få tillgång till specialistkunskap vid behov.

Videoteknik kommer även att användas inom barnhemsjukvården på SABH för att stödja kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Mobila videosystem kommer att testas, dessa är planerade att fungera som ett komplement till den planerade patientvården.

Samarbetsparter

Projektet drivs tillsammans med parter från Turku University of Applied Sciences, Hospital District of Southwest Finland, Turku Science Park Ltd, Tallinn University of Technology and Pauls Stradins Clinical University Hospital Riga.

Innovationsplatsen driver projektet tillsmmans med Medicinsk Teknik, Endokrinologen samt SABH -Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet.

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

EU-projekt