Därför vill vi vara med och utveckla cancervården för unga

Fyra unga vuxna som själva levt med cancer bidrar med sin erfarenhet i ett innovationssamarbete mellan stödföreningen Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset. Här berättar de varför de vill vara med och utveckla vården för tonåringar och unga vuxna med cancer.

 • Alexandra Lindvall, 27 år

  Alexandra fick diagnosen Dysgerminom (äggstockscancer) år 2010. Då var hon 19 år.

  – Jag vill vara med och utveckla vården till att bättre kunna tillmötesgå ungas behov, att unga ska få en egen, självklar plats inom vården samt att unga som söker vård för allvarliga symptom ska tas på allvar och få diagnos tidigare. Även eftervården behöver förbättras – för vem tar hand om mig nu när cancern är borta, men kroppen och själen är skadad?

 • Frida Caballero, 22 år

  Frida blev diagnostocerad med bröstcancer när hon var 18 år, år 2014.

  – Jag vill påverka och förbättra vården. Med mina erfarenheter som drabbad och mina år i Ung Cancer vill jag ge en röst till alla unga med cancer. Jag vill att ungdomar ska tas på allvar, få tidiga diagnoser, få bättre uppföljning, samt att vården ska vara bättre på att hjälpta unga när man är färdigbehandlad (livet efter cancer).

 • Madeleine Yström, 28 år

  Madeleine fick diagnosen Lymfom (Primär mediastinal storcelligt b-cellslymfom) i  maj 2017, då hon var 27 år gammal.

  – Det ligger mig varmt om hjärtat att få hjälpa andra och vara med och påverka. Jag vill vara med och förbättra vården för unga cancersjuka. Jag vill att framtida unga cancersjuka ska få bättre förutsättningar och en mer självklar plats inom vården.

 • Siri fick diagnosen Neuroendokrin pankreascancer vid 24 års ålder.

  – Jag vill verka för att vården av unga vuxna med cancer ska bli bättre anpassad efter våra förutsättningar, speciellt för de som har en obotlig sjukdom.

Hur kan livet bli bättre för unga med cancer?

Nyheter om att vara ung med cancer

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Therese Sjöberg , Innovationsledare, sjuksköterska

Uppdaterad: