Akuten satsar på tidiga insatser mot trycksår

Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför försöker akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge identifiera personer med risk för att utveckla trycksår redan när de kommer till akuten. Förebyggande insatser sätts då in direkt – och följer sedan patienten under hela sjukhusvistelsen.

Film: Se hur Akuten i Huddinge gör

För vissa personer kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför sätts förebyggande insatser in direkt när patienterna kommer till sjukhuset – först i sjukhusets vårdkedja!

Trycksår är en stor och viktiga fråga för vårdorganisationer runt om i världen. Det orsakar stor skada för patienten, förlänger sjukhusvistelsen och ökar dödligheten.

Trycksår kan utvecklas snabbt och tecknen kan vara svåra att upptäcka i tid. Därför är förebyggande insatser så viktiga.

Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför har nu akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge påbörjat ett projekt för att identifiera riskpatienterna redan när de anländer till akutmottagningen, så att de direkt kan läggas på en trycksårsförebyggande madrass direkt och som patienten sedan har under hela sjukhusvistelsen.

Samtidigt görs en markering i journalen i TakeCare, som följer patienten från Akuten vidare till vårdavdelningen så att personalen vet att de ska vara extra vaksamma för att undvika trycksår senare i vårdkedjan. Patienterna ska alltså följas upp hela vägen – från ambulansen, via akuten och vidare till andra avdelningar på sjukhuset.

Omkring en femtedel av patienterna på akutmottagningen i Huddinge uppskattas vara aktuella för förebyggande insatser. Projektet har valt att fokusera på tre patientgrupper: Personer som är multisjuka, över 75 och med misstänkt höftfraktur.

Projektet ska ta fram en ny process för förebyggande arbete – enkel och effektiv.

Förekomsten har inte minskat på flera år

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar en nationell mätning år 2017 att drygt 13 % av patienterna på sjukhus drabbats av trycksår.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen på samma nivå sedan 2015. Därför behövs nya mer innovativa sätt att adressera problemet. Projektet ska ta fram en ny process för förebyggande arbete, som är enkel att införa och som effektivt förebygger trycksår hos patienter i riskzonen. 

Jenny Delin, biträdande universitetssjuksköterska, är projektledare

Förebyggande arbete är centralt för att minska trycksår och kan på så sätt spara betydande resurser och mänskligt lidande.

Kontakt

Jenny Delin, projektledare
Telefon: 070-497 60 55 

PEP Prevention Emergency Project – förebyggande insatser mot trycksår

PEP är ett projekt för innovation inom omvårdnad. Syftet är att utvärdera effekten av olika insatser och ta fram en ny process för att effektivare förebygga trycksår, som sedan kan implementeras på Karolinska Universitetssjukhuset. Insatser på akutmottagningen får inverkan på hela sjukhuset eftersom patienterna ofta förs vidare därifrån till olika vårdavdelningar.

Projektet drivs av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med stöd av Innovationsplatsen på sjukhuset, och i samverkan med Mölnlycke.

Arbetet involverar ett flertal andra verksamheter på sjukhuset samt ambulansen.

Avslutas i mars 2018.

Projektledare: Jenny Delin, biträdande universitetssjuksköterska.

Nyheter om PEP Akuten Huddinge

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap

Kalendarium