AutoMed – automation inom högspecialiserad sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar på kort och lång sikt, till exempel den demografiska förändringen, krav på ökad kvalitet, begränsade resurser och kostnadskrav.

För att klara dessa utmaningar måste sjukvården effektiviseras, med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. I initieringsprojektet AutoMed tar ett konsortium bestående av Karolinska Universitetssjukhuset och partners, ett helhetsperspektiv på idégenerering kring automation för effektivisering av högspecialistsjukvård.

Automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans 'automatos' och betyder på egen hand.

Innovationspartnerskap 

Karolinska Universitetssjukhuset har ingått ett innovationspartnerskap med ABB för att närmare undersöka hur robotlösningar och processautomation bidra till att sjukvårdens resurser användas smartare, så att personalen får mer tid till patienten och mer utvecklande arbetsuppgifter? 

  • Läs mer om innovationspartnerskapet med ABB här

Kontakt

Annika Thoresson
Mobil: 070-085 67 59
E-post: Annika Thoresson

Nyheter om AutoMed