Kan vi snabbare upptäcka bröstcancer med hjälp av AI?

Bildanalys med AI (artificiell intelligens) kan möjliggöra mammografiscreening så ofta som vi idag önskar, men inte alltid kan ge eftersom det saknas radiologer. AI kan också bidra till effektivare upptäckt av svårbedömda cancerfall.

Mammografibaserad screening minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Tyvärr har det under de senaste åren uppstått en stor brist på bröstradiologer i Sverige, samtidigt som det finns en ökande medvetenhet om att man skulle behöva komplettera mammografin med ytterligare undersökningar för vissa kvinnor.

Mammografi upptäcker inte alla fall av bröstcancer. Men maskininlärning och en miljon röntgenbilder kan göra svårbedömda fall lättare att hitta.

Målet är att ta fram ett datorstöd som analyserar mammografibilder baserat på artificiell intelligens, i två steg: dels utvärderas om bilderna är svår- eller lättbedömda för radiologer och dels utvärderas om det finns synliga tecken på tumör.

Om undersökningen är lättbedömd och utan tecken på synlig tumör skickas den vidare för granskning av endast en radiolog, medan övriga granskas av två. Om det finns förhöjd risk att normal bröstvävnad kan dölja en tumör, rekommenderas kompletterande undersökning med magnetkamera eller ultraljud.

Över 1 miljon bilder kan analyseras

AI-utveckling kräver stora datamängder. Därför kommer vi att göra samtliga mammografier mellan 2008 och 2015 på Karolinska Universitetssjukhuset tillgängliga för analys – över 1 miljon röntgenbilder. 

När algoritmerna har optimerats, kommer de att integreras i de kliniska röntgensystemen.

Samverkar med ledande aktörer

För att säkerställa att teknik och resultat är internationellt konkurrenskraftiga finns överenskommelse om samarbete och initial algoritmutvärdering med Sage Bionetworks, ett globalt nätverk för AI-utvecklare, samt professor John Shepherd på University of California San Francisco (UCSF), internationellt ledande inom analys av mammografibilder, för extern validering av vår slutliga algoritm.

 

Kontakt

Tomas Borgegård, innovationsledare
Mobil: 070-085 69 77
E-post: Tomas Borgegård

AI + mammografi – beslutsstöd för ökad effektivitet och kvalitet i bröstcancerscreening

Parter som driver projektet

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Sectra Sverige AB.

Projektägare: Peter Lindholm, funktionsområdeschef thoraxradiologi och biträdande överläkare Bild och Funktion, på Karolinska Universitetssjukhuset samt docent och forskargruppsledare.

Juridisk och regulorisk kartläggning görs av Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Nyheter

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap