Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer. (Klicka på rubriken för att läsa hela nyheten)

Nu utvecklas innovationsledning i sjukhusmiljö

Nu utvecklar Karolinska Universitetssjukhuset kompetensen innovationsledning – i sjukhuskontexten. Syftar är att öka organisationens förmåga att leda och sprida innovation genom ökad användning av forskningsbaserad kunskap. Projektet innoLead är ett samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan som stöds av Vinnova. (Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln. Scrolla nedåt för fler nyheter)

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl