Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer. (Klicka på rubriken för att läsa hela nyheten)

Karolina-priset för bättre IBD-vård – med hjälp av en bank-algoritm!

Idag gratulerar vi Charlotte Hedin, Fransesca Bresso, Karouk Said och Annette Storlåhls på Tema Inflammation och Infektion! De får Karolina-priset för ett nytt arbetssätt där en algoritm från bankvärlden stödjer läkare att prioritera sin tid. Det förväntas leda till bättre livskvalitet för patienter – samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt.

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl