Stöd för att driva innovationsarbete

Innovationsplatsens metoder och processer är beprövade och omfattar alla steg, från identifiering av behov till klinisk implementering.

Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Innovationsplatsen tillhandahåller resurser och stöd för att driva innovationsarbete på Karolinska Universietssjukhuset. Vi har experter inom innovationsledning, tjänstedesign, juridik och finansiering.

Vi har gedigen erfarenhet av utveckling och innovation som drivs i samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Vi utgår alltid från vårdens behov – som matchas med möjligheterna hos strategiska samverkansparter. Målet är bästa möjliga vård, för dagens och morgondagens patienter.

Innovationsplatsen kan

  • etablera samarbeten mellan vård, akademi och näringsliv
  • hitta rätt i sjukvården – matcha olika verksamheter som kompletterar varandra
  • analysera framtiden utifrån vårdens behov
  • ge stöd genom hela eller delar av processen – från behov till implementerad nytta

Våra verktyg

  • metoder och processer för att driva innovation
  • nätverket, inom och utanför Karolinska Universitetssjukhuset
  • innovationspartnerskap mellan vård och näringsliv

Målgrupp

  • Det räcker med att ha identifierat ett behov för att vända sig till oss

 

Aktuellt från Innovationsplatsen