Tack för din förfrågan till Innovationsplatsen

Tack för att du vill bidra med idéer om innovation för Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi behandlar inkomna förfrågningar så snart vi kan. Har du frågor som rör din förfrågan, vänligen hör av dig via e-post: innovationsplatsen.karolinska@sll.se