Kalendarium Innovationsplatsen

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • 26 mars, Umeå: Upphandling som möjliggörare för innovation

  Varför behöver vi upphandla innovationspartnerskap? Innovationsledaren Per S Englund berättar om exemplet VRI Proaktiv, en nationell satsning för mer innovativa lösningar i syfte att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Läs mer här

 • Tidigare event

  Här nedan ser du seminarier och andra möten som redan genomförts.

 • 8 november: HIMSS ASIAPAC 2018 Plenary Closing Keynote on Blockchain

  Why We need Blockchain for Precision Health? Johan Sellström from CareChain explains how Blockchain enables Self-Sovereign Digital Identity and Health Records. At Karolinska University Hospital we have built a solution according to these principles for Advanced Hospital Care in the Home. The case study includes a live demo. Read more

 • 13 februari, Stockholm: Innovationssamarbeten mellan företag och vårdgivare – lärdomar från EU-projektet Live Incite

  Sedan ett år tillbaka samarbetar små och stora företag med tre europeiska universitetssjukhus för att ta fram nya digitala stöd för patienter att byta till en mer hälsosam livsstil inför operation. Hur har det gått? Välkommen att ta del av lärdomarna hittills, på ett frukostseminarium arrangerat av Stockholm Science City och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. LIVE INCITE stöds av Horizon2020 och lyfts av EU-kommissionen  som ett föredöme i att utmana och utveckla förutsättningarna för innovation och innovationssamarbeten. På H2 Health Hub, kl 8.30-9.30. Information och anmälan här

 • 24 januari, Stockholm: Framtidens sjukvård

  Dagens Medicins seminarium fokuserar på omställningen för hela vårdkedjan, när det gäller god och nära vård, möjligheter och etiska dilemman med AI, digitaliseringens effekter, organisationsmodeller, framtidens patient och ledarskap. Tomas Borgegård från Innovationsplatsen berättar om I-AID, en regional kraftsamling för att underlätta införandet av AI i vården. Till program och anmälan

 • 4-6 december, Sydney: AYA – Global Adolescent & Young Adult Cancer Congress

  Madeleine Yström från stödföreningen Ung Cancer (bilden) är en av representerna för innovationssamarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset på den globala konferensen om cancer för tonåringar och unga vuxna som hålls varje år. Läs mer om konferensen här Läs mer om innovationssamarbetet här

 • 11 december, Stockholm: Nordic Women and Data Summit

  Data scientist Johanna Brinne Roos is one of the speakers at this year's Women and Data Summit. She holds a PhD in theoretical physics, but has since her dissertation in 2009 worked with health economic modeling and predictive modeling. She started working at the Center for Innovation at the Karolinska University Hospital in 2015 where she uses large volumes of patient level data to investigate the benefits of new care methods. To the conference program

 • 11 december: IT i vården-dagen

  Karolinska bjuder på flera av programpunkterna: Att accelerera införandet av AI i vårdenNy teknik – nya möjligheter på Nya KarolinskaSmarta instrument kan ge kirurger ett sjätte sinne och Med augmented reality hittar GPS:en till operationsbordet. Bland talarna: Läkaren Gustav Burström, innovationsdirektör Nicke Svanvik (bilden) och innovationsledare Tomas Borgegård. Läs programmet här

 • 13 november, Stockholm: DI Blockchain

  Blockchain är teknologin som radikalt kommer att förändra sättet vi flyttar värde på då mellanhänder inte längre blir nödvändiga. Konferensen fördjupar sig i nyttan av tekniken bortom hypen och presenterar riktiga exempel på hur blockchain-tekniken används idag, samt vad som krävs av lagar och regler i framtiden. Bland talarna: Fredrik Öhrn och Peter Söderman som berättar om Karolinska Universitetssjukhusets undersökande projekt om bland annat säkrare hälsodata. Info och anmälan här

 • 16 november: Årets inspirationsmingel på Karolinska

  Nu är det dags att anmäla sig till årets inspirationsmingel på Karolinska! Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården – tillsammans med patienter och samarbetspartners. Prova på ny teknik, träffa unga med cancer som hjälper sjukhuset ungdomsanpassa vården, Akutens innovativa sjuksköterskor och lär dig mer om blockchain, våra IT-stöd, omfattande innovationspartnerskap och Europasamarbeten för bättre vård. Anmäl dig här

 • 23-24 oktober, Stockholm: Forum för effektivt operationsflöde

  Kristina Groth från Innovationsplatsens presenterar Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen på forumet, som vänder sig till dig som jobbar i eller kring operationsflödet oavsett professionalitet och organisationstillhörighet. Kristina Groth, docent och teknologie doktor i människa-datorinteraktion, ansvarar för utvecklingen av telemedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon brinner för att skapa användbara lösningar i vården, där teknik och processer stödjer arbetet i patientflödet. Till programmet

 • 12 oktober, Dagens Medicin Agenda: Den digitala vården – nya arbetssätt i vården

  En stor omställning kommer krävas av vårdens organisation, styrning och arbetssätt för att vi ska kunna få bäst effekt av digitaliseringens möjligheter. Vilka krav kommer framtidens patienter och medarbetare ställa på vården och på de digitala lösningarna? Hur kommer vi att arbeta och hur kommer framtidens yrkesroller att se ut? I panelen bland andra Therese Sjöberg från Innovationsplatsen. 

 • 10 okt, Vårdforum NKS: Träffa innovativa läkarstudenten Kajsa Müllersdorf

  Träffa Kajsa Müllersdorf, läkarstudent på KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Kajsa, 34 år, arbetade tidigare som ingenjör och har valt att vidareutbilda sig inom medicin. Hon är också engagerad i flera av sjukhusets innovationsarbeten, som regionala AI-satsningen I-AID och PopUp Innovationslabb där vårdpersonal och läkarstudenter inspireras till nytänkande genom att prova på ny teknik. Plats: Vårdforum i NKS huvudentré, kl 13.00-14.00. 

 • 2-3 okt, Västerås: AI nästa steg i digitaliseringen av sjukvården

  Juhana Hakumäki, funktionschef för Bild och Funktion, talar om möjligheterna med AI i vården på årets StrategiTorget Hälso- och Sjukvård. Juhana sitter bland annat i styrgruppen för den regionala satsningen I-AID, som ska skapa förutsättningar för snabb och säker implementering av AI på Karolinska Universitetssjukhuset och i SLL.

   

 • 27 sept, Lissabon: EAHM – European Association of Hospital Managers Congress

  Martina Ahlberg from the Center for Innovation gives a glimpse on the potential of PCP (Pre-Commercial Procurement) and PPI (Public Procurement of Innovation Solutions) on promoting innovation in healthcare, based on her experiences from the LIVE INCITE project. The EAHM congress is organised by the European Association of Hospital Managers and the Portuguese Association of Hospital Managers, and is dedicated to "Redefining the role of hospitals – innovating in population health". More information

 • 27 sept, Dagens Medicin: Genetik, AI och big data

  Labtech Forum 2018 handlar om strategier för framtidens diagnostik. Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Du får ta del av de senaste teknikerna, inspiration från lyckade projekt från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset. På bilden: Överläkare Anna Nilsson som driver innovation inom barncancervården. 

 • 10-11 september, Mayo Clinic: Innovation in Healthcare

  Det årliga vetenskapliga mötet mellan Mayo Clinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset hålls i år i USA. Som vanligt finns innovation med på programmet. Sjukhuset presenterar hur vi arbetar med innovationsledning och ger exempel på olika projekt – bankalgoritmer som ger bättre IBD-vård, automation och robotik, trycksårsförebyggande genom hela vårdkedjan och implementering i vårdens vardag. På bilden: Sara Schultz från Akuten i Huddinge. Programmet läser du här

 • 13 september, Dagens Medicin: Med patienten i förarsätet

  Under rubriken "Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem – med patienter" berättar Frida Caballero från stödföreningen Ung Cancer, och Anna Thies, tjänstedesigner på Karolinska Universitetssjukhuset, om ett gemensamt innovationssamarbete för att bättra anpassa cancervården för tonåringar och unga vuxna. Samarbetet är ett exempel på hur Innovationsplatsen på Karolinska arbetar med tjänstedesign. Frida Caballero är aktiv i Ung Cancer och har egen erfarenhet av att ha fått cancer som tonåring. Hennes erfarenheter ligger till grund för att se var vården kan utvecklas. 

 • 13 september, Dagens Medicin: Patientrapporterad data som grund för utveckling

  Presentation av ett projekt där patientrapporterad data inte bara lett till förbättrad vård utan även till att sjukhuset  utvecklat nya arbetsprocesser – där livskvaliteten för patienten kan öka samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt. Fredrik Öhrn från Innovationsplatsen berättar, tillsammans med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund och Ingeborg R. Borgheim från Takeda Pharmaceuticals. 

 • 12-14 september, Rom: EPUAP – European Pressure Ulcery Advisory Panel

  Jenny Delin och Caroline Kevin från Akuten Huddinge och Nina Lahti från Innovationsplatsen berättar om Karolinskas innovationssatsning för att förebygga trycksår – direkt när patienter i riskzonen anländer till akuten. En unik satsning som kan ge stora positiva effekter på vården. Det årliga mötet hålls i Rom, Italien. Läs mer om EPUAP här

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: