Kalendarium – Om innovation

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • Hösten 2020, Stockholm: Smarta sjukhus – teknik, flöden, människor

  Idag görs investeringar i nya sjukhus i Sverige för flera miljarder. Samtidigt ifrågasätts om de fastigheter som konstrueras kommer att hålla måttet när de väl står klara. Hur bygger man sjukhus som fortfarande är moderna när de är färdigbyggda? Dagens Medicin Agenda anordnar konferensen, där  bland andra Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanvik berättar om NKS – Lärdomar, erfarenhet och lyckade satsningar. Läs programmet här

 • Tidigare event

  Här nedan ser du seminarier och andra möten som redan genomförts.

 • 17 mars, Stockholm: Nordic AI in Medicine & Healthcare Forum

  The Dawn of AI & Mixed Reality Digital Pathology for Cancer Diagnosis - The Karolinska University Hospital Experience

  Dr Carlos Fernández Moro, Pathologist, Department of Clinical Pathology and Cytology, Karolinska University Laboratory. Read more about the event: www.precisionmedicineforum.com

 • 17 mars, Stockholm: Nordic AI Medicine and Healthcare Forum

  Procuring Innovation to Accelerate the Development and Implementation of AI in Healthcare

  Tomas Borgegård, Innovation Program Manager, from the Center for Innovation at Karolinska University Hospital. Read more about the event at www.precisionmedicineforum.com

 • 17 feb, Stockholm: Inbjudan till dialog om hur vi tillsammans kan möta vårdens digitala utmaningar

  Är du intresserad av att bidra till digital utveckling i vården? Den 17 februari introducerar Karolinska Universitetssjukhuset EU-samarbetet PiPPi, och bjuder in till dialog om hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar att möta vårdens utmaningar. Samtliga intressenter välkomnas – industri, forskning, vårdorganisationer, patienter, politiker, myndigheter med flera. Information och anmälan här

 • 3 ferbuari, Stockholm: Nationella cancerstrategin tio år

  Tio år med nationell cancerstrategi uppmärksammades i Aula Medica av 850 engagerade forskare, vårdpersonal och andra som på olika sätt bidrar till en bättre cancervård. Patientperspektivet representerades bland annat av minKod, innovationsprojektet där patienter och personal tillsammans utvecklar vården så att den bättre ska passa tonåringar och unga vuxna. Talare: Siri Kautsky, Frida Caballero coh Erik Fransson från Ung Cancer och Therese Sjöberg från Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer här

 • 4-5 februari 2020, Stockholm: Effektivare patientflöden i sjukvården

  Omvårdnadschefen Jessica Widegren från patientområde Barnortopedi och Barnneurologi på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om sitt systematiska innovationsarbete som lett till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer. 

 • 21 January, Stockholm: Open hearing on AI for Digital Pathology

  Karolinska University Hospital invited Industry for dialogue around development and clinical implementation of new AI-tools for Digital Pathology in Colo-Rectal Cancer. Follow link to download presentation, Q&A included

 • 10 dec, Stockholm, IT i vården-dagen: AI i vården – från snack till verkstad, Karolinska arbetar strategiskt för att kliniskt nyttiggöra AI

  Regionala satasningen I-AID ska bana väg för snabb coh säker AI-utveckling utifrån vårdens behov. Presenteras av läkarna och cheferna Birgitta Janerot Sjöberg och Juhana Hakumäki från Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer i programmet

 • 10 dec, Stockholm,  IT i vården-dagen: Nationell spelplan för konkurrensneutrala innovationer

  Tomas Borgegård från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset presenterar möjliga vägval för innovationssamrbeten mellan vård och näringsliv, tillsammans med sina kollegor  Stefan Persson från, Innovation Skåne och Erik Djäken från Innovationsplattformen VGR.Läs mer i programmet

 • 29 november: Årets innovationsmingel på Karolinska

  Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården tillsammans med patienter och samarbetspartners. Vi bjuder på inspirationsmingel med fokus på innovation ur många aspekter – bättre vård och ökad arbetsglädje! Klicka här för program och anmälan

 • 26-27 november: Digitalize in Stockholm

  Är du intresserad av hur AI, edge computing, 5G, smarta städer och digital infrastruktur formar industrin, samhället – och vardagen för dig och mig? Hör Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanviks key note Digital innovation and partnership in healthcare. Träffa ledande forskare, innovationsledare och visionärer på konferensen. Program och anmälan

 • 12 november, Stockholm: AI-symposium med fokus på Region Stockholm

  Välkommen till ett AI-symposium som ger en dagsaktuell bild av AI inom Region Stockholm med fokus på Bild och Funktion. Talarna täcker såväl aktuella projekt inom Karolinska Universitetssjukhuset som regionens planer och företags syn på AI. Information och anmälan här

 • 12 november, Kvalitetsmässan i Göteborg: minKod nominerad till SVEA-priset

  SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Bland de nominerade finns innovationssamarbetet minKod – som ska öka välmåendet och överlevnaden hos unga med cancer. Presenteras på plats av Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset, och Erik Fransson, medlemsansvarig Ung Cancer. Läs Kvalitetsmässans program här Läs mer om minKod här

 • 17 October 2019, Bryssel: Cross-border Innovation Procurement in Health (European Commission)

  At a workshop on Innovation Procurement in the area of Health, hosted by the European Commission, Martina Ahlberg from the Center for Innovation at Karolinska University Hospital will present information from the European PiPPi project relating to best practices for preparing a Pre-Commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solutions (PCP/PPI). More information on the website

 • 11 oktober, Stockholm: VRI Proaktiv – konferens om innovation mot vårdrelaterade infektioner

  Nationella innovationsprojektet VRI Proaktiv bjuder på konferens – och visar på olika möjligheter att förebygga vårdrelaterade infektioner på nya och mer innovativa sätt. Läs mer här Anmälan (först till kvarn): anna.frej@sll.se

 • 4 Oct, Stockholm: What is the future of healthcare?

  It seems clear in recent years that healthcare is no more just the preserve of hospitals, clinics and pharmaceutical companies. Where and what is the future? How should we understand this new emerging reality? Join our high powered panel as they disucss the future of healthcare: Ina Caesar, PricewaterhouseCoopers, Per Brinck, Roche, Oliver Namin, Telia Healthcare, Annika Thoresson, Innovationplatsen at KS, and Carl Johan Sundberg, LIME, KI (moderator. 1600-1730, Aula Medica Erling Persson Hall. More information and registration

   

   

   

 • 23-24 Sept, Stockholm: Annual Mayo Clinic-Karolinska Institutet Scientific Research Meeting

  Monday afternoon, the breakout session Healthcare Management and Innovation will focus on the patient perspective: How can we leverage the experience of patients and their loved ones to enhance the care that is provided in our multidisciplinary clinical settings? On Tuesdaey morning the focus will b on staff well being:  How can we bring joy to the working environment and support staff as they provide excellent and innovative care to patients? Read more at the conference website

 • 21 sept, Stanford, MedicineX: Hospital Care at Home – How Far Can We Reach?

  Kristina Groth, PhD, docent, expert på telemedicin och innovaionsledare på Innovationsplatsen presenterar under breakout session Rethink and Reinvent: Desigining a New Treatment Experience. Tid: 3.45 på söndagen. Läs mer i programmet

 • 20 sept, Stanford, MedicineX: MyCode

  Therese Sjöberg, innovationsledare, specialistsjuksköterska och MBA, presenterar innovationsarbetet My CODE: The network around the pathway – Why a collaboration is needed for future healthcare strategy and sustainable business models with patient needs in focus. Tid: kl 10.15 på lördagen. 

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: