Kalendarium – Om innovation

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • 4-5 februari 2020, Stockholm: Effektivare patientflöden i sjukvården

  Omvårdnadschefen Jessica Widegren från patientområde Barnortopedi och Barnneurologi på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om sitt systematiska innovationsarbete som lett till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer. 

 • 17 feb, Stockholm: Inbjudan till dialog om hur vi tillsammans kan möta vårdens digitala utmaningar

  Är du intresserad av att bidra till digital utveckling i vården? Den 17 februari introducerar Karolinska Universitetssjukhuset EU-samarbetet PiPPi, och bjuder in till dialog om hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar att möta vårdens utmaningar. Samtliga intressenter välkomnas – industri, forskning, vårdorganisationer, patienter, politiker, myndigheter med flera. Information och anmälan här

 • Tidigare event

  Här nedan ser du seminarier och andra möten som redan genomförts.

 • 10 dec, Stockholm, IT i vården-dagen: AI i vården – från snack till verkstad, Karolinska arbetar strategiskt för att kliniskt nyttiggöra AI

  Regionala satasningen I-AID ska bana väg för snabb coh säker AI-utveckling utifrån vårdens behov. Presenteras av läkarna och cheferna Birgitta Janerot Sjöberg och Juhana Hakumäki från Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer i programmet

 • 10 dec, Stockholm,  IT i vården-dagen: Nationell spelplan för konkurrensneutrala innovationer

  Tomas Borgegård från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset presenterar möjliga vägval för innovationssamrbeten mellan vård och näringsliv, tillsammans med sina kollegor  Stefan Persson från, Innovation Skåne och Erik Djäken från Innovationsplattformen VGR.Läs mer i programmet

 • 29 november: Årets innovationsmingel på Karolinska

  Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården tillsammans med patienter och samarbetspartners. Vi bjuder på inspirationsmingel med fokus på innovation ur många aspekter – bättre vård och ökad arbetsglädje! Klicka här för program och anmälan

 • 26-27 november: Digitalize in Stockholm

  Är du intresserad av hur AI, edge computing, 5G, smarta städer och digital infrastruktur formar industrin, samhället – och vardagen för dig och mig? Hör Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanviks key note Digital innovation and partnership in healthcare. Träffa ledande forskare, innovationsledare och visionärer på konferensen. Program och anmälan

 • 12 november, Stockholm: AI-symposium med fokus på Region Stockholm

  Välkommen till ett AI-symposium som ger en dagsaktuell bild av AI inom Region Stockholm med fokus på Bild och Funktion. Talarna täcker såväl aktuella projekt inom Karolinska Universitetssjukhuset som regionens planer och företags syn på AI. Information och anmälan här

 • 12 november, Kvalitetsmässan i Göteborg: minKod nominerad till SVEA-priset

  SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Bland de nominerade finns innovationssamarbetet minKod – som ska öka välmåendet och överlevnaden hos unga med cancer. Presenteras på plats av Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset, och Erik Fransson, medlemsansvarig Ung Cancer. Läs Kvalitetsmässans program här Läs mer om minKod här

 • 17 October 2019, Bryssel: Cross-border Innovation Procurement in Health (European Commission)

  At a workshop on Innovation Procurement in the area of Health, hosted by the European Commission, Martina Ahlberg from the Center for Innovation at Karolinska University Hospital will present information from the European PiPPi project relating to best practices for preparing a Pre-Commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solutions (PCP/PPI). More information on the website

 • 11 oktober, Stockholm: VRI Proaktiv – konferens om innovation mot vårdrelaterade infektioner

  Nationella innovationsprojektet VRI Proaktiv bjuder på konferens – och visar på olika möjligheter att förebygga vårdrelaterade infektioner på nya och mer innovativa sätt. Läs mer här Anmälan (först till kvarn): anna.frej@sll.se

 • 4 Oct, Stockholm: What is the future of healthcare?

  It seems clear in recent years that healthcare is no more just the preserve of hospitals, clinics and pharmaceutical companies. Where and what is the future? How should we understand this new emerging reality? Join our high powered panel as they disucss the future of healthcare: Ina Caesar, PricewaterhouseCoopers, Per Brinck, Roche, Oliver Namin, Telia Healthcare, Annika Thoresson, Innovationplatsen at KS, and Carl Johan Sundberg, LIME, KI (moderator. 1600-1730, Aula Medica Erling Persson Hall. More information and registration

   

   

   

 • 23-24 Sept, Stockholm: Annual Mayo Clinic-Karolinska Institutet Scientific Research Meeting

  Monday afternoon, the breakout session Healthcare Management and Innovation will focus on the patient perspective: How can we leverage the experience of patients and their loved ones to enhance the care that is provided in our multidisciplinary clinical settings? On Tuesdaey morning the focus will b on staff well being:  How can we bring joy to the working environment and support staff as they provide excellent and innovative care to patients? Read more at the conference website

 • 21 sept, Stanford, MedicineX: Hospital Care at Home – How Far Can We Reach?

  Kristina Groth, PhD, docent, expert på telemedicin och innovaionsledare på Innovationsplatsen presenterar under breakout session Rethink and Reinvent: Desigining a New Treatment Experience. Tid: 3.45 på söndagen. Läs mer i programmet

 • 20 sept, Stanford, MedicineX: MyCode

  Therese Sjöberg, innovationsledare, specialistsjuksköterska och MBA, presenterar innovationsarbetet My CODE: The network around the pathway – Why a collaboration is needed for future healthcare strategy and sustainable business models with patient needs in focus. Tid: kl 10.15 på lördagen. 

 • 19 sept, Stockholm: Standarder som verktyg för innovation, utveckling och kvalitetsuppföljning inom life science

  Halvdagsseminarium hos Svenska Institutet för Standarder, SIS. Standarder kan användas inom flera olika områden och från Karolinska Universitetssjukhuset ges exempel på praktisk tillämpning av standarder och hur de ger stöd till innovation och utveckling. Presenteras av innovationsledaren Annika Thoresson ochMarmar Moayedfar, Stabschef, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. Läs programmet här

 • 19 juni, ISPIM Florens: The evolving role of an Innovation Center in a Hospital. Lessons learned from Innovation in Practice

  På denna innovationskonferens talar en av Karolinska Unviersitetssjukhusets innovationsledare, Annika Thoresson, om arbetet med att bygga upp ett systematiskt stöd till sjukhusets innovationsarbete – ett samarbet mellan Karolinska Innovationsplatsen och Medical Management Center på Karolinska Institutet, där även Kungliga tekniska högskolan är en part. Läs mer om projektet innoLead här. Länk till programmet

 • 23 maj: minKod – Cancervård på ungas villkor

  MinKod är ett innovationsprojekt där Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Ung Cancer undersöker vilka nya innovativa vårdformer som krävs för att möta unga vuxna (15-29 år) – som kan sämre överlevnad än barn och äldre vuxna. Dessutom rapporterar 50% psykisk ohälsa och psykosociala problem som utöver dessa påverkar förutsättningarna för utbildning, sysselsättning och försörjning. Därför bidrar många andra samhällsaktörer Talare: Frida Caballero och Erik Fransson från Ung Cancer och Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska. Läs mer i Vitalis program

 • 23 maj, Vitalis: Effekter av digitaliseringen: Störningar och begränsningar vid videobesök

  En publicerad studie om effekterna av videobesök i öppenvården, presenteras av innovationsledare Kristina Groth. Läs mer i Vitalis program

 • 23 maj, Vitalis: Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården

  Allt fler vårdgivare erbjuder digitala vårdmöten, främst i form av enskilda besök vid tillfällig sjukdom. Det påverkar starkt hur debatten förs – men är det verkligen inom primärvården som vi bör leta efter de stora vinsterna? Är det inte dags att flytta fokus till specialistsjukvården där de stora kostnaderna och behoven finns? Läs mer i Vitalis program

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: