Kalendarium Innovationsplatsen

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • 12 oktober, Dagens Medicin Agenda: Den digitala vården – nya arbetssätt i vården

  En stor omställning kommer krävas av vårdens organisation, styrning och arbetssätt för att vi ska kunna få bäst effekt av digitaliseringens möjligheter. Vilka krav kommer framtidens patienter och medarbetare ställa på vården och på de digitala lösningarna? Hur kommer vi att arbeta och hur kommer framtidens yrkesroller att se ut? I panelen bland andra Therese Sjöberg från Innovationsplatsen. Anmäl dig här

 • 13 november, Stockholm: DI Blockchain

  Blockchain är teknologin som radikalt kommer att förändra sättet vi flyttar värde på då mellanhänder inte längre blir nödvändiga. Konferensen fördjupar sig i nyttan av tekniken bortom hypen och presenterar riktiga exempel på hur blockchain-tekniken används idag, samt vad som krävs av lagar och regler i framtiden. Bland talarna: Fredrik Öhrn och Peter Söderman som berättar om Karolinska Universitetssjukhusets undersökande projekt om bland annat säkrare hälsodata. Info och anmälan här

 • 16 november: Årets inspirationsmingel på Karolinska

  Nu är det dags att anmäla sig till årets inspirationsmingel på Karolinska! Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården – tillsammans med patienter och samarbetspartners. Prova på ny teknik, träffa unga med cancer som hjälper sjukhuset ungdomsanpassa vården, Akutens innovativa sjuksköterskor och lär dig mer om blockchain, våra IT-stöd, omfattande innovationspartnerskap och Europasamarbeten för bättre vård. Anmäl dig här

 • 4-6 december, Sydney: AYA – Global Adolescent & Young Adult Cancer Congress

  Madeleine Yström från stödföreningen Ung Cancer (bilden) är en av representerna för innovationssamarbetet mellan bland andra Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset på den globala konferensen om cancer för tonåringar och unga vuxna som i år hålls i Sydney, Australien. Läs mer om konferensen här Läs mer om innovationssamarbetet här

 • 11 december, Stockholm: Nordic Women and Data Summit

  Data scientist Johanna Brinne Roos is one of the speakers at this year's Women and Data Summit. She holds a PhD in theoretical physics, but has since her dissertation in 2009 worked with health economic modeling and predictive modeling. She started working at the Center for Innovation at the Karolinska University Hospital in 2015 where she uses large volumes of patient level data to investigate the benefits of new care methods. To the conference program

 • Tidigare event

  Här nedan ser du seminarier och andra möten som redan genomförts.

 • 10 okt, Vårdforum NKS: Träffa innovativa läkarstudenten Kajsa Müllersdorf

  Träffa Kajsa Müllersdorf, läkarstudent på KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Kajsa, 34 år, arbetade tidigare som ingenjör och har valt att vidareutbilda sig inom medicin. Hon är också engagerad i flera av sjukhusets innovationsarbeten, som regionala AI-satsningen I-AID och PopUp Innovationslabb där vårdpersonal och läkarstudenter inspireras till nytänkande genom att prova på ny teknik. Plats: Vårdforum i NKS huvudentré, kl 13.00-14.00. 

 • 2-3 okt, Västerås: AI nästa steg i digitaliseringen av sjukvården

  Juhana Hakumäki, funktionschef för Bild och Funktion, talar om möjligheterna med AI i vården på årets StrategiTorget Hälso- och Sjukvård. Juhana sitter bland annat i styrgruppen för den regionala satsningen I-AID, som ska skapa förutsättningar för snabb och säker implementering av AI på Karolinska Universitetssjukhuset och i SLL.

   

 • 27 sept, Lissabon: EAHM – European Association of Hospital Managers Congress

  Martina Ahlberg from the Center for Innovation gives a glimpse on the potential of PCP (Pre-Commercial Procurement) and PPI (Public Procurement of Innovation Solutions) on promoting innovation in healthcare, based on her experiences from the LIVE INCITE project. The EAHM congress is organised by the European Association of Hospital Managers and the Portuguese Association of Hospital Managers, and is dedicated to "Redefining the role of hospitals – innovating in population health". More information

 • 27 sept, Dagens Medicin: Genetik, AI och big data

  Labtech Forum 2018 handlar om strategier för framtidens diagnostik. Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Du får ta del av de senaste teknikerna, inspiration från lyckade projekt från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset. På bilden: Överläkare Anna Nilsson som driver innovation inom barncancervården. Läs mer här

 • 10-11 september, Mayo Clinic: Innovation in Healthcare

  Det årliga vetenskapliga mötet mellan Mayo Clinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset hålls i år i USA. Som vanligt finns innovation med på programmet. Sjukhuset presenterar hur vi arbetar med innovationsledning och ger exempel på olika projekt – bankalgoritmer som ger bättre IBD-vård, automation och robotik, trycksårsförebyggande genom hela vårdkedjan och implementering i vårdens vardag. På bilden: Sara Schultz från Akuten i Huddinge. Programmet läser du här

 • 13 september, Dagens Medicin: Med patienten i förarsätet

  Under rubriken "Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem – med patienter" berättar Frida Caballero från stödföreningen Ung Cancer, och Anna Thies, tjänstedesigner på Karolinska Universitetssjukhuset, om ett gemensamt innovationssamarbete för att bättra anpassa cancervården för tonåringar och unga vuxna. Samarbetet är ett exempel på hur Innovationsplatsen på Karolinska arbetar med tjänstedesign. Frida Caballero är aktiv i Ung Cancer och har egen erfarenhet av att ha fått cancer som tonåring. Hennes erfarenheter ligger till grund för att se var vården kan utvecklas. Anmälan och mer info här

 • 13 september, Dagens Medicin: Patientrapporterad data som grund för utveckling

  Presentation av ett projekt där patientrapporterad data inte bara lett till förbättrad vård utan även till att sjukhuset  utvecklat nya arbetsprocesser – där livskvaliteten för patienten kan öka samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt. Fredrik Öhrn från Innovationsplatsen berättar, tillsammans med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund och Ingeborg R. Borgheim från Takeda Pharmaceuticals. Se programmet här

 • 12-14 september, Rom: EPUAP – European Pressure Ulcery Advisory Panel

  Jenny Delin och Caroline Kevin från Akuten Huddinge och Nina Lahti från Innovationsplatsen berättar om Karolinskas innovationssatsning för att förebygga trycksår – direkt när patienter i riskzonen anländer till akuten. En unik satsning som kan ge stora positiva effekter på vården. Det årliga mötet hålls i Rom, Italien. Läs mer om EPUAP här

 • 19 juni: ISPIM Stockholm 2018

  Innovationsplatsens verksamhetschef Stefan Vlachos talar på ISPIM:s innovationskonferens. Han kommer prata om hur koncept inom innovationsledarskap kan anpassas till offentlig sektor, med särskilt fokus på hälso- och sjukvård. Workshopen hålls tisdag 19 juni, kl. 16-17.

  Läs mer om ISPIM Stockholm 2018.

 • 12 juni: Det digitala vårdmötet

  Kristina Groth, ansvarig för Telemedicinsk utveckling och Vård på distans på Karolinska Universitetssjukhuset, talar på Dagens Medicins seminarium "Det digitala vårdmötet". Seminariet tar bland annat upp möjligheterna och utmaningarna med ny digital teknik inom vården.

  Läs mer om seminariet Det digitala vårdmötet.

 • 23 maj: Hur kan vården möjliggöra innovation genom kreativa samarbeten?

  Ta del av lärdomarna från högaktuella Horizon2020-projektet LIVE INCITE på frukostseminarium hos Stockholm Science City. Om juridik, upphandling och möjligheter för samarbete mellan vård och näringsliv. Tid: Onsdag den 23 maj, kl 08:30-09:30 (frukost från 08:00). Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45. Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 16 maj 2018. Anmäl dig till seminariet.

 • 26 april, Vitalis: Videobesök hjälper patienter med Parkisons sjukdom

  På Karolinska Universitetssjukhuset kan patienter med Parkinsons sjukdom nu prova ut sin medicin hemifrån via videomöte. Telemedicinska experten Kristina Groth från Innovationsplatsen berättar mer om detta på Vitalis 2018. Läs mer om föreläsningen "Utprovning av läkemedel via videosamtal".

 • 25 april, Vitalis: I-AID ska göra det lättare att dra nytta av AI i vården

  I-AID är Karolinska Universitetssjukhusets och Stockholms läns landsting gemensamma satsning för att driva på införandet av AI i vården. Föreläsningen ger en inblick i de utmaningar och möjligheter som finns.

  Läs mer om föreläsningen "Hur kommer AI påverka diagnos och behandling".

 • 25 april, Vitalis 2018: EU-satsningen LIVE INCITE utmanar företag för lösningar på vårdens behov 

  Peter Söderman, sektionschef och innovationsledare på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, föreläser om EU-satsningen LIVE INCITE  som fokuserar på hur vården kan få patienter att ändra livsstil så att komplikationer i samband med operation minskar? Läs mer om föreläsningen "Sjukvården inom EU behöver e-hälso lösningar, vad gör vi när dessa inte finns?"

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: