Kalendarium – Om innovation

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • 21 January (webinar): Procurement for Covid-19: Valuable lessons learned

  This webinar is the first in a series organized by the Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation (PiPPi). After a short introduction of the project, speakers involved in the procurement of medical equipment and technology for university hospitals in Europe will share their experiences. They will look back at the turmoil of the first months of the crisis, present their lessons learned and look forward to the challenges ahead. After their presentations there will be time for Q and A's. More info and registration

 • 5 Feb 2021, Stockholm: Augmented Spine – Innovation, navigation and advances in spine research

  The Augmented Spine symposium at Karolinska University Hospital will focus on recent advances in spinal surgery. Karolinska and Region Stockholm have for many years highlighted the importance of research and innovation within the field of healthcare and innovation partnership with industrial partners to improve patient outcomes. For more information and registration

 • 20-21 September: 27th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting

  The Mayo Clinic and Karolinska Institutet collaboration began 25 years ago and the annual conference is part of the strategic collaborative platform between the organizationson on education, administration, research and innovation. Join us to learn from successful exchanges and collaborative excellence between our institutions. For more information on the caollaboration, click here

   

 • Tidigare event

  Här nedan ser du seminarier och andra möten som redan genomförts.

 • 4 dec, Buenos Aires: SIMI 2020 Stroke Summit

  Innovationsplatsens chef Stefan Vlachos talar om innovation tillsammans med Magnus Åslund från Philips,en av Karolinska innovationspartenrs, via länk. Rubrik: "Hospital Universitario Karolinska: Asociación de Innovación y Aprendizajes Clave de los Primeros Cinco Años".

 • 11 november: Innovation Pioneer Summit 2020

  Innovationsplatsens chef talar än en gång på det årliga event som arrangeras av Innovation Pioneers, Sveriges största nätverk för innovationsledare. I år utvecklar ha nsina tankar under rubriken Transformation in health care – how urgency drives change and innovationLäs mer om eventet här

 • 4 november: Nordic Precision Medicine Forum

  Tomas Borgegård, Innovation Manager, talks about AI in healthcare at the forum that brings together a variety of representatives of precision medicine – from biologists, physicians and technology developers to data scientists, patient groups, governments and more. Read more about the forum 

 • 7 oktober: Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

  Innovationsledaren Tomas Borgegård, Karolinska Universitetssjukhuset, är en av talarna och lyfter vikten av stratgei och samverkan mellan vård, industri och akademi för att driva förändring inom hälso- och sjukvården genom konkreta exempel på hur innovationsupphandling kan användas för att öka tillämpningen av AI-beslutsstöd i vården. Seminariet är en del av Innovationsveckan 2020, en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Läs mer här

 • 17 mars, Stockholm: Nordic AI in Medicine & Healthcare Forum

  The Dawn of AI & Mixed Reality Digital Pathology for Cancer Diagnosis - The Karolinska University Hospital Experience

  Dr Carlos Fernández Moro, Pathologist, Department of Clinical Pathology and Cytology, Karolinska University Laboratory. Read more about the event: www.precisionmedicineforum.com

 • 17 mars, Stockholm: Nordic AI Medicine and Healthcare Forum

  Procuring Innovation to Accelerate the Development and Implementation of AI in Healthcare

  Tomas Borgegård, Innovation Program Manager, from the Center for Innovation at Karolinska University Hospital. Read more about the event at www.precisionmedicineforum.com

 • Hösten 2020, Stockholm: Smarta sjukhus – teknik, flöden, människor

  Idag görs investeringar i nya sjukhus i Sverige för flera miljarder. Samtidigt ifrågasätts om de fastigheter som konstrueras kommer att hålla måttet när de väl står klara. Hur bygger man sjukhus som fortfarande är moderna när de är färdigbyggda? Dagens Medicin Agenda anordnar konferensen, där  bland andra Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanvik berättar om NKS – Lärdomar, erfarenhet och lyckade satsningar. Läs programmet här

 • 17 feb, Stockholm: Inbjudan till dialog om hur vi tillsammans kan möta vårdens digitala utmaningar

  Är du intresserad av att bidra till digital utveckling i vården? Den 17 februari introducerar Karolinska Universitetssjukhuset EU-samarbetet PiPPi, och bjuder in till dialog om hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar att möta vårdens utmaningar. Samtliga intressenter välkomnas – industri, forskning, vårdorganisationer, patienter, politiker, myndigheter med flera. Information och anmälan här

 • 3 ferbuari, Stockholm: Nationella cancerstrategin tio år

  Tio år med nationell cancerstrategi uppmärksammades i Aula Medica av 850 engagerade forskare, vårdpersonal och andra som på olika sätt bidrar till en bättre cancervård. Patientperspektivet representerades bland annat av minKod, innovationsprojektet där patienter och personal tillsammans utvecklar vården så att den bättre ska passa tonåringar och unga vuxna. Talare: Siri Kautsky, Frida Caballero coh Erik Fransson från Ung Cancer och Therese Sjöberg från Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer här

 • 4-5 februari 2020, Stockholm: Effektivare patientflöden i sjukvården

  Omvårdnadschefen Jessica Widegren från patientområde Barnortopedi och Barnneurologi på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om sitt systematiska innovationsarbete som lett till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer. 

 • 21 January, Stockholm: Open hearing on AI for Digital Pathology

  Karolinska University Hospital invited Industry for dialogue around development and clinical implementation of new AI-tools for Digital Pathology in Colo-Rectal Cancer. Follow link to download presentation, Q&A included

 • 10 dec, Stockholm, IT i vården-dagen: AI i vården – från snack till verkstad, Karolinska arbetar strategiskt för att kliniskt nyttiggöra AI

  Regionala satasningen I-AID ska bana väg för snabb coh säker AI-utveckling utifrån vårdens behov. Presenteras av läkarna och cheferna Birgitta Janerot Sjöberg och Juhana Hakumäki från Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer i programmet

 • 10 dec, Stockholm,  IT i vården-dagen: Nationell spelplan för konkurrensneutrala innovationer

  Tomas Borgegård från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset presenterar möjliga vägval för innovationssamrbeten mellan vård och näringsliv, tillsammans med sina kollegor  Stefan Persson från, Innovation Skåne och Erik Djäken från Innovationsplattformen VGR.Läs mer i programmet

 • 29 november: Årets innovationsmingel på Karolinska

  Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården tillsammans med patienter och samarbetspartners. Vi bjuder på inspirationsmingel med fokus på innovation ur många aspekter – bättre vård och ökad arbetsglädje! Klicka här för program och anmälan

 • 26-27 november: Digitalize in Stockholm

  Är du intresserad av hur AI, edge computing, 5G, smarta städer och digital infrastruktur formar industrin, samhället – och vardagen för dig och mig? Hör Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanviks key note Digital innovation and partnership in healthcare. Träffa ledande forskare, innovationsledare och visionärer på konferensen. Program och anmälan

 • 12 november, Stockholm: AI-symposium med fokus på Region Stockholm

  Välkommen till ett AI-symposium som ger en dagsaktuell bild av AI inom Region Stockholm med fokus på Bild och Funktion. Talarna täcker såväl aktuella projekt inom Karolinska Universitetssjukhuset som regionens planer och företags syn på AI. Information och anmälan här

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: