Med målet att ständigt bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset ingår innovationspartnerskap med näringslivet – långsiktiga samarbeten där företag, forskare, vårdpersonal och patienter kontinuerligt förbättrar hälso- och sjukvården tillsammans.

Våra gemensamma ansträngningar ska ge effektivare behandling, bättre utrustning, optimerade vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser.

För så många som möjligt

De innovationer som tas fram ska kunna skalas upp och spridas till förmån för så många patienter som möjligt, även utanför Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi är alltid patientens företrädare och i det ligger ett ansvar för de medel vi får. De måste göra nytta, största möjliga nytta.

Växthus för kreativa lösningar

Via partnerskap med stora företag vill vi skapa ett öppet innovationssystem, där även små och medelstora företag kan växa och bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården.

Kan kopplas till upphandling

Partnerskapen kan vara kopplade till upphandling, men behöver inte vara det. Många innovationspartnerskap har ingåtts i samband med inköp av medicinteknisk utrustning till Karolinskas nya sjukhusbyggnad i Solna. Läs mer om innovationspartnerskap med koppling till upphandling här.

  

Läs mer om innovationspartnerskap

Aktuella innovationspartnerskap

Information in English