Innovationspartnerskap

Karolinska Universitetssjukhuset ingår innovationspartnerskap med näringslivet – långsiktiga samarbeten där företag, forskare, vårdpersonal och patienter kontinuerligt förbättrar hälso- och sjukvården tillsammans.

App för snabbare akut behandling vid stroke

En app för att snabbare välja rätt behandling vid stroke utvecklas nu på Karolinska Universitetssjukhuset. För att kunna testa en första prototyp har stroke-teamet på Neurologen iscensatt det akuta skedet med hjälp av en skådespelare. Appen utvecklas inom innovationspartnerskapet kring Bild och Funktion. Klicka på rubriken för att läsa mer om partnerskapet.

Aktuella partnerskap

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl