Upphandling och inköp

Upphandlingsavdelningen tecknar avtal och genomför inköp för Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi genomför inköp och tecknar kommersiella avtal avseende utrustningar, varor, tjänster och entreprenader för Karolinska Universitetssjukhusets specifika behov. Våra uppdragsgivare är sjukhusets verksamheter och ledning, vars behov av varor och tjänster ligger till grund för vår verksamhet. Vi samarbetar aktivt med övriga sjukhus i länet samt med SLL Upphandling för samordnade upphandlingar för våra gemensamma behov.

Aktuella upphandlingar

Vissa anskaffningar görs av Karolinska Universitetslaboratoriet som har en egen inköpsfunktion. Framtida MT/IKT-försörjning för Nya Karolinska Solna-NKS upphandlas genom landstinget centralt.