Kurator

Som kurator arbetar du gentemot flera olika patientgrupper och deras anhöriga. Din främsta uppgift är att arbeta med socialt och psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete utifrån en helhetssyn på människan.

Kuratorns övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter och närstående att kunna hantera en förändrad livssituation vid utredning av symptom, akut eller kronisk sjukdom, skada eller i livets slutskede.

Som kurator möter du patienter i olika faser och tillstånd. Det kan vara kris- och stödsamtal med patienter och deras närstående. Du kan också ge patienter rådgivning i sociala frågor och stötta med myndighetskontakt eller frivilligorganisationer.

I arbetsuppgifterna ingår även att vara del av ett multidisciplinärt vårdteam då du i egenskap av kurator har ett helhetsperspektiv på patientens och närståendes behov utifrån en teoretisk och klinisk psykosocial kompetens.

Har du frågor eller är nyfiken på att jobba hos oss? Kontakta vår rekryteringspartner Linnea Skoglund (linnea.skoglund@regionstockholm.se)