Omvårdnadsområde Neurokirurgi

Omvårdnadsområdet bedriver neurokirurgisk slutenvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi är en högspecialiserad regionenhet för neurologisk kirurgi, och vårdar patienter som genomgått olika typer av ingrepp i hjärna eller ryggmärg. Verksamhetens huvudsakliga syfte är att tillhandahålla god och säker neurokirurgisk vård genom att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.

Karolinska Universitetssjukhusets neurokirurgiska verksamhet är internationellt välkänd och landets största neurokirurgiska enhet. Vi har ett regionalt uppdrag och välkomnar även patienter från andra län och utlandet. Inom omvårdnadsområdet arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete med den neurokirurgiska medicinska enheten med vård, utbildning och forskning.

Slutenvården har både ett akut och planerat intag och en stor del av verksamheten bedrivs inom neurokirurgisk intermediärvård, där personal alltid finns på plats inne på salen för övervakning. På postoperativa vårdenheten säkerställer vi också god återhämtning efter operationer och vårdar våra patienter allt från några timmar till två dygn. Vi har ständig övervakning och är alltid nära våra patienter. För de patienter som avslutat sin postoperativa övervakning men behöver vårdas inom omvårdnadsområdet innan hemgång eller övergång till rehabilitering finns även vårdavdelningsplatser där vi tillsammans med fysioterapeuter och arbetsterapeuter hjälper patienterna till hälsa.

Vi lyfter kompetens och akademisk utveckling och eftersträvar att ge god evidensbaserad vård utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Patienter som vårdats hos oss skattar den givna vården och bemötandet mycket högt.

Kontaktinformation

Namn: Anna Kiriakou
Titel:
 Verksamhetschef 
E-post: anna.kiriakou@regionstockholm.se