Medicinsk enhet Thoraxkirurgi

Den medicinska enheten för Thoraxkirurgi bedriver specialiserad och högspecialiserad thoraxkirurgisk vård, både akut och elektiv (planerad) samt forskning och utbildning inom thoraxkirurgi. Verksamheten i Solna och omfattar framför allt kirurgisk behandling av patienter med exempelvis hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtklaffsjukdom.

Vår verksamhet

Den Thoraxkirurgiska enheten är en av de största i landet och utför alla typer av operationer på hjärta och lungor/bröstkorgsvägg. Bland våra profilområden finns minimalinvasiv mitraliskrurgi, minimalinvasiv aortaklaffskirurgi, titthålskirurgi för lungcancer, operation mot kronisk lungembolism, operation av aortaaneurysm (inklusive thorakoabdominella), klaffbevarande aortarotskirurgi, operation av hypertrofisk kardiomyopati, kranskärlsoperationer med hjälp av artärer och inoperation av mekaniska hjärtpumpar (LVAD,RVAD,BiVAD).

Verksamheten utför även så kallade högspecialiserade hybridingepp, exempelvis kateterbaserad operation av protes för att ersätta hjärtats mitralisklaff, tillsammans med specialister från den Kardiologiska enheten. 

Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på kirurgiska tekniker och utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom thoraxkirurgi.