Medicinsk enhet Kärlkirurgi

Den medicinska enheten för Kärlkirurgi bedriver specialiserad och högspecialiserad kärlkirurgisk vård, både akut och elektiv (planerad) samt forskning och utbildning inom kärlkirurgi.

Verksamheten omfattar behandling av patienter med artär- och vensjukdom samt aortasjukdom. Vår vårdavdelning och mottagning är förlagd i Solna men konsult- och jourverksamheten bedrivs dygnet runt på båda siter (Solna och Huddinge) och tillsammans med Södersjukhuset för hela Region Stockholm.

Vår verksamhet

Den Kärlkirurgiska enheten, består av två patientflöden, Artär- och Vensjukdom samt Aortasjukdom, som bedriver huvudsakligen vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna.

Verksamheten är genom åren Sveriges största och har en högspecialiserad akademisk profil med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, benartärkirurgi och venös rekonstruktion. Verksamheten har ett omfattande ansvar och engagemang även inom patientflöden innefattande karotiskirurgi, kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, ECMO, blödningskontroll och kärltrauma.

Vid enheten pågår omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen och blodbanan vid kärlkirurgiska ingrepp för benartärsjukdom, kärltrauma, stroke och aneurysm. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kärlkirurgi och kirurgi. Flertalet nationella och internationella kurser genomförs inom enheten årligen.