Medicinsk enhet Kardiologi

Den medicinska enheten för Kardiologi bedriver specialiserad och högspecialiserad kardiologisk vård, både akut och elektiv (planerad) samt forskning och utbildning inom Kardiologi. Verksamheten är förlagd i både Huddinge och Solna och omfattar behandling av patienter med exempelvis hjärtsvikt, arytmier (hjärtrytmrubbningar), kranskärlssjukdom, hjärtklaffsjukdom och medfödda hjärtfel.

Vår verksamhet

Inom vår medicinska enhet för Kardiologi så arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärtsjukvård. Vi ger våra patienter både medicinsk behandling och utför exempelvis ingrepp så som inlägg av pacemaker, ablationer vid förmaksflimmer, elektrodextraktioner, perkutana klaffingrepp, perkutan slutning av foramen ovale och ballongvidgningar. Allt beroende på patientens behov.

Den kardiologiska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset är en av de största i landet och det pågår även en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen bedrivs bland annat inom Hjärtsvikt - kronisk och akut dekompenserad svikt (mekanismer och nya behandlingar) och kranskärlssjukdom (mekanismer reperfusionsskada vid STEMI, aterosklerosmekanismer och riskfaktorer mm.). Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kardiologi.