Vår mottagning

Välkommen till den kärlkirurgiska mottagningen! Vi är en specialistmottagning inom den Kärlkirurgiska enheten som är en del av Tema Hjärta, Kärl och Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kärlkirurgisk mottagning

Vid vår mottagning arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete. Vi arbetar efter Karolinskas gemensamma värdegrund och vision, "Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn" samt "Patienten först".

Hit kan du komma på remiss från husläkare eller annan specialist för utredning och vård av sjukdomar i kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna. Mottagningen omfattar även preoperativa bedömningar och postoperativa besök efter kärlkirurgi. I samband med ditt mottagningsbesök kan det vara aktuellt att genomföra olika typer av kärlundersökningar.

Forskning och utbildning

Som ett av Sveriges största universitetssjukhus bedriver vi omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss.

Inför ditt besök hos oss kan du komma att tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör själv om du vill delta eller inte. Du kommer få samma goda vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Kontaktinformation

Adress
Eugeniavägen 3, Stockholm.
A8:01 - Hiss A, plan 8, område 01

Telefonnummer
08-123 707 64