Vår avdelning

Hjärta och Kärl vårdavdelning 3 (C9:27) bedriver huvudsakligen högspecialiserad vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens blodkärl.

Hjärta och Kärl vårdavdelning 3 Solna

Avdelningen har 14 vårdplatser där kärlkirurgisk vård bedrivs. Patienter kan här utredas inför kärlkirurgisk behandling med olika typer av bilddiagnostik. Behandling kan sedan ske med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi som innefattar aortakirurgi, benartärkirurgi eller venös rekonstruktion.

På vår avdelning arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor i lag med patienterna. Även sjukgymnast, dietist och kurator är kopplade till avdelningen.

Forskning och utbildning

Som ett av Sveriges största universitetssjukhus bedriver vi omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss.

Inför ditt besök hos oss kan du komma att tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör själv om du vill delta eller inte. Du kommer få samma goda vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Kontaktinformation

Adress
Eugeniavägen 23, Stockholm.
C9:27 - Hiss C, plan 9, område 27

Telefonnummer
08-123 757 75