Mottagning Hjärta och Kärl Solna

Till mottagning Hjärta och Kärl Solna remitteras patienter som behöver bli undersökta av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärt- och kärlsjukvård.

Vår mottagning

På vår mottagning tar vi bl.a. emot patienter med hjärtsvikt, rytmrubbningar (arytmier), pacemaker (ICD/CRT), vuxna med medfödda hjärtfel och gravida med hjärtfel. Även patienter med sjukdom i kranskärl, hjärtklaffar och bröstkorg (thorax) samt aorta-, artär- och vensjukdomar (kärl).
Mottagningen omfattar även preoperativa bedömningar och postoperativa besök efter hjärt- och lungoperation.

Under ditt besök kontrollerar vi dina symptom. Beroende på anledningen till ditt besök så tar vi prover och genomför ett antal undersökningar, som exempelvis blodtryck, blodprov, EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat eller kärlen i benen. I samband med besöket så görs ofta justering av dina mediciner.

Vi arbetar med att informera om sjukdomens orsaker och även faktorer som påverkar din sjukdom. Det kan vara behov av livsstilsförändringar, t.ex. rökavvänjning och förbättrade matvanor. Vårt mål är att stödja dig i att minska risken för återinsjuknande. Om du är på besök inför operation så informerar vi om hur du behöver förbereda dig och hur operationen går till samt om potentiella komplikationer. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och vi är måna om att du ska vara nöjd med besöket hos oss.

Kontaktinformation

Adress:
Eugeniavägen 3, Stockholm
Internadress:
A8:01 (hiss A, vån 8, område 01)

Telefonnummer:
08-123 707 64