Hjärta och Kärl Vårdavdelning 2 Huddinge

På vår avdelning vårdar vi patienter i behov av en omfattande vårdnivå samt patienter med akut hjärtsjukdom.

Vår avdelning

Hjärta och Kärl Vårdavdelning 2 i Huddinge består av en akut slutenvårdsavdelning samt en hjärtintensivvårdsavdelning.

På akuta slutenvårdsavdelningen (M82) vårdar vi patienter med akut avancerad hjärtsvikt samt arytmier. Avdelningen har 11 vårdplatser. Patienten kommer in huvudsakligen via akutmottagningen, en del läggs in från mottagningen eller direkt från hemmet, exempelvis hjärttransplantationspatienter.

På hjärtintensivvårdsavdelningarna (M84/HIA) övervakas och behandlas du som har akut hjärtsjukdom. Avdelningarna har två vårdnivåer. En del är hjärtintensiven, med en högre vårdnivå och beredskap där dem svårast sjuka patienterna vårdas. Den andra delen är hjärtvårdavdelningen, där vårdnivån inte är lika hög men ändock omfattande.
Hjärtintensiven har 6 vårdplatser och hjärtvårdavdelningen har 5 vårdplatser.

Kontaktinformation

Adress:
Hälsovägen 13, Stockholm
Internadress:
M82, M84 (Medicingatan, plan 8)

Telefonnummer:
08-585 804 82