Hjärta och Kärl Vårdavdelning 1 Huddinge

På vår vårdavdelning behandlar vi patienter som är planerade för elektiv hjärtsjukvård.

Vår avdelning

Hjärta och Kärl Avdelning 1 i Huddinge är en elektiv veckoavdelning där vi bedriver planerad hjärtsjukvård.

Detta innefattar elektrofysiologisk utredning och behandling, inläggning av pacemaker och ICD, elkonvertering av förmaksflimmer/förmaksfladder samt coronarangiografi/kranskärlsröntgen som utredning av kärlkramp eller som led i klaffutredning.

Avdelningen har 13 vårdplatser och behandlar patienter som är planerade för elektiv vård. Oftast kan dessa patienter gå hem samma dag, men ibland kräver ingreppet att de stannar kvar över natten och går hem dagen efter. Det finns möjlighet till att övervaka patienter med arytmiövervak, alternativt ischemiövervak.

Kontaktinformation

Adress:
Hälsovägen 13, Stockholm
Internadress:
R81 (Rehabgatan, plan 8)

Telefonnummer:
08-585 817 88